Hoogtepunten

Terug naar highlights

Geavanceerde robotica en artificiële intelligentie voor het automatiseren van taken op het werk: huidige stand van zaken en overwegingen uit VGW-oogpunt

Image

© IStockphoto / ismagilov

Ons werk wordt in steeds hogere mate geautomatiseerd. Deze technologische vooruitgang biedt weliswaar nieuwe kansen, maar brengt ook ongekende uitdagingen met zich mee voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de toekomst.

In het kader van zijn vier jaar durende onderzoeksprogramma inzake digitalisering heeft EU-OSHA een initieel verslag gepubliceerd waarin artificiële intelligentie en geavanceerde robotica voor het automatiseren van taken op het werk worden getypeerd en gedefinieerd. In dit verslag worden daarnaast de huidige en mogelijke toekomstige toepassingen van deze technologieën in verschillende sectoren en voor diverse taken in kaart gebracht, van industrie- en magazijnrobotten tot AI-software in de gezondheidssector. Het bevat tevens een overzicht van de beleidsmaatregelen en strategieën die op EU-niveau en in de lidstaten in het leven zijn geroepen.

Lees om meer te weten te komen het verslag en de bijbehorende samenvatting Geavanceerde robotica, artificiële intelligentie en geautomatiseerde taken: definities, gebruik, beleidsmaatregelen en strategieën en de verhouding ervan tot veiligheid en gezondheid op het werk

In deze beleidsnota wordt een taakgerichte taxonomie gegeven van geavanceerde robotica en op AI gebaseerde systemen voor gebruik op het werk, waarmee de kansen en uitdagingen uit VGW-oogpunt kunnen worden gestructureerd en beoordeeld

Deze powerpointpresentatie bevat een overzicht van het project

Meer informatie over deze en toekomstige documenten vindt u in onze webrubriek over de digitalisering van werk