Geavanceerde robotica, artificiële intelligentie en geautomatiseerde taken: definities, gebruik, beleidsmaatregelen en strategieën en de verhouding ervan tot veiligheid en gezondheid op het werk

Keywords:

In het kader van zijn vier jaar durende onderzoeksprogramma inzake digitalisering heeft EU-OSHA een initieel verslag gepubliceerd waarin artificiële intelligentie en geavanceerde robotica voor het automatiseren van taken op het werk worden getypeerd en gedefinieerd. In dit verslag worden daarnaast de huidige en mogelijke toekomstige toepassingen van deze technologieën in verschillende sectoren en voor diverse taken in kaart gebracht, van industrie- en magazijnrobotten tot AI-software in de gezondheidssector. Het bevat tevens een overzicht van de beleidsmaatregelen en strategieën die op EU-niveau en in de lidstaten in het leven zijn geroepen.

Deze powerpointpresentatie bevat een overzicht van het project.

Downloaden in: de | en | es | fr | hu | ro |