Nationale focal points

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk is een netwerkorganisatie die beschikt over een 'focal point' in elke EU-lidstaat alsook in de kandidaat- en potentiële kandidaat-lidstaten en in de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Op die manier kan EU-OSHA met meer succes bijdragen tot de totstandbrenging van gezondere, veiligere en productievere werkplekken doordat informatie op grotere schaal kan worden verspreid.

De focal points worden door de nationale regeringen aangeduid als officiële vertegenwoordiger van EU-OSHA in dat land. Gewoonlijk gaat het om de bevoegde nationale instantie voor veiligheid en gezondheid op het werk. De focal points leveren een fundamentele bijdrage tot de tenuitvoerlegging van de werkprogramma's van EU-OSHA.

Elke focal point beheert zijn eigen drieledige netwerk bestaande uit overheidsorganen en vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties. Via dit netwerk krijgt EU-OSHA input voor zijn werkzaamheden en kan het producten en informatie verspreiden onder de belanghebbenden in elk land. Daarnaast worden de focal points ook betrokken bij de planning en de tenuitvoerlegging van EU-OSHA-campagnes en duiden ze nationale deskundigen aan voor de werkgroepen en seminars van het Agentschap.