België

In België is veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk een bevoegdheid van de Minister van Werk en van haar Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.De Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk controleert de naleving van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op het werk. De Algemene Directie Humanisering van de arbeid is bevoegd voor de regelgeving en zorgt voor het overleg met de sociale partners en de promotie van het welzijn op het werk.Het Belgisch Steunpunt (Focal Point) coördineert en beheert het nationaal netwerk over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De meeste Belgische actoren werken mee aan het Belgian Safe Work Information Center (BeSWIC). Het kenniscentrum welzijn op het werk BeSWIC groepeert via de Belgische website bij het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk alle informatie rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.


Contactgegevens van focal point

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerot 1
1070 Brussel-Bruxelles
België
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
E-mailadres: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be