België

In België zijn de minister van Werk en zijn administratie, de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, bevoegd voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Het Belgische focal point wordt gecoördineerd en beheerd door deze FOD.

Het focal point werkt bijzonder nauw samen met de Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de FOD. Deze Algemene Directie is verantwoordelijk voor regelgevingskwesties en staat in voor het overleg met de sociale partners en de bevordering van welzijn op het werk. De arbeidsinspectie “Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk” maakt eveneens deel uit van deze FOD. Zij houdt toezicht op de naleving van de normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

De missie van het Belgische focal point bestaat erin:

 • het nationale tripartiete netwerk van alle belanghebbenden op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) te beheren en te coördineren;
 • alle relevante informatie over VGW te verzamelen, met speciale aandacht voor goede praktijken;
 • actief bij te dragen aan het beheerplan van EU-OSHA;
 • alle relevante informatie van EU-OSHA te verspreiden binnen het netwerk;
 • de Europese campagne te voeren;
 • gezamenlijke acties van verschillende belanghebbenden te stimuleren en te faciliteren om VGW in kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren;
 • sectorale nationale OiRA-tools (interactieve onlinerisicobeoordelingstools) in België te ontwikkelen en te promoten, en
 • grensoverschrijdende samenwerking op te zetten om goede praktijken te promoten en preventieprojecten te ondersteunen.

Nuttige bronnen

Bezoek de website van het Belgisch Kenniscentrum over welzijn op het werk (BeSWIC) voor alle informatie over welzijn op het werk in België: http://www.beswic.be/

Arbeidsinspectie “AD Toezicht op het Welzijn op het Werk”. Zij houdt toezicht op de naleving van de normen omtrent veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

Ga naar de website van de Belgische arbeidsinspectie “AD Toezicht op de sociale wetten” voor informatie over kwesties die betrekking hebben op het arbeidsrecht (bv. arbeidsovereenkomsten). 

Wij kunnen niet ingaan op dergelijke kwesties.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be