Finland

Het ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid is verantwoordelijk voor de handhaving en ontwikkeling van regels inzake veiligheid en gezondheid op het werk en voor het opstellen van wetgeving op dit gebied. Het ministerie werkt nauw samen met bijvoorbeeld het ministerie van Werkgelegenheid en Economie, het ministerie van Onderwijs, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Milieuzaken, het ministerie van Transport en Communicatie en met allerlei speciale instanties op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.


Speciale diensten met verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid op het werk bewaken de naleving van de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Samenwerking met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk op werkplekken is gebaseerd op de handhavingswet en de desbetreffende overeenkomsten tussen organisaties op de arbeidsmarkt. Arbo-vertegenwoordigers vertegenwoordigen de werknemers in het kader van samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. De vertegenwoordiger van de werkgever is de arbo-manager, tenzij de werkgever zich zelf van de samenwerkingstaken kwijt.


Het Finse netwerk voor veiligheid en gezondheid op het werk is opgezet als onderdeel van het Europese netwerk voor informatie over veiligheid en gezondheid dat bestaat uit nationale focal points in de EU-lidstaten. Het nationale focal point in Finland coördineert en beheert het landelijke arbonetwerk.


Focal points' contact details

 • Työterveyslaitos
  P.O.Box 40
  FI-00032
  Työterveyslaitos
  Finland
  Contact person: Taina PÄÄKKÖNEN
  E-mail address:
  FOP.Finland [at] ttl.fi