Duitsland

Het Duitse systeem voor de arbeidsbescherming heeft een tweeledige structuur. Het bestaat uit de arbeidsbescherming van de overheid (op nationaal (Bund) en deelstaatniveau (Länder) en van de autonome ongevallenverzekeringsinstellingen. De staat (Bund en Länder) vaardigt wetten en verordeningen uit en bepaalt de voorschriften voor openbare diensten. De ongevallenverzekeringsinstellingen stellen, na analyse van de behoeften en met instemming van de nationale regering en de regeringen van de deelstaten, eigen regels en voorschriften voor de preventie van ongevallen op.

Controle en advisering van het bedrijfsleven geschiedt door de controleurs van de bevoegde openbare toezichthoudende instanties (op het niveau van de Länder) en van de ongevallenverzekeringsinstellingen.

Er werd een gemeenschappelijk Duits beleid voor de arbeidsbescherming ontwikkeld door de nationale regering, de regeringen van de deelstaten en de ongevallenverzekeringsinstellingen om de veiligheid en gezondheid van de werknemers door een gezamenlijk overeengekomen en stelselmatig toegepaste arbeidsbescherming te behouden, te verbeteren en verder te ontwikkelen. Op basis van de gemeenschappelijk vastgelegde doelstellingen voor de arbeidsbescherming werken de betrokken partijen in de toekomst nog nauwer samen op het gebied van preventie.

Het duale arbeidsbeschermingssysteem blijft in Duitsland bestaan, maar de samenwerking tussen de toezichthoudende diensten van de wettelijke ongevallenverzekeringen en de arbeidsbeschermingsinstanties in de deelstaten op het gebied van advisering van en toezicht op ondernemingen wordt verder verbeterd. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Ga naar de website van het federale ministerie van Arbeid voor informatie over kwesties inzake arbeidsrecht: DE: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / EN: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de