Duitsland

Het Duitse systeem voor de arbeidsbescherming heeft een tweeledige structuur. Het bestaat uit de arbeidsbescherming van de overheid (op nationaal (Bund) en deelstaatniveau (Länder) en van de autonome ongevallenverzekeringsinstellingen. De staat (Bund en Länder) vaardigt wetten en verordeningen uit en bepaalt de voorschriften voor openbare diensten. De ongevallenverzekeringsinstellingen stellen, na analyse van de behoeften en met instemming van de nationale regering en de regeringen van de deelstaten, eigen regels en voorschriften voor de preventie van ongevallen op.


Controle en advisering van het bedrijfsleven geschiedt door de controleurs van de bevoegde openbare toezichthoudende instanties (op het niveau van de Länder) en van de ongevallenverzekeringsinstellingen.


Er werd een gemeenschappelijk Duits beleid voor de arbeidsbescherming ontwikkeld door de nationale regering, de regeringen van de deelstaten en de ongevallenverzekeringsinstellingen om de veiligheid en gezondheid van de werknemers door een gezamenlijk overeengekomen en stelselmatig toegepaste arbeidsbescherming te behouden, te verbeteren en verder te ontwikkelen. Op basis van de gemeenschappelijk vastgelegde doelstellingen voor de arbeidsbescherming werken de betrokken partijen in de toekomst nog nauwer samen op het gebied van preventie.


Het duale arbeidsbeschermingssysteem blijft in Duitsland bestaan, maar de samenwerking tussen de toezichthoudende diensten van de wettelijke ongevallenverzekeringen en van de arbeidsbeschermingsinstanties in de deelstaten op het gebied van advisering van en toezicht op de ondernemingen wordt verbeterd.


Contactgegevens van focal point

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Duitsland
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
E-mailadres: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de