Litouwen

In Litouwen wordt het nationale beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid (samen met het Ministerie van Volksgezondheid). De nationale Arbeidsinspectie, die valt onder het gezag van het Ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid, is verantwoordelijk voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten, veiligheid en gezondheid op het werk, de preventie van schendingen van het arbeidsrecht, alsmede de controle op de naleving van de Arbeidswet van de Republiek Litouwen en van de wetten en wetsbesluiten inzake veiligheid en gezondheid op het werk en de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen, instellingen, organisaties of andere organisatorische structuren ongeacht hun rechtsvorm, soort en werkterrein, ook in gevallen dat de werkgever een natuurlijk persoon is (nationale arbeidsinspectiewet nr. IX-1768, Žin., 2003, nr. 102-4585).In Litouwen zijn de belangrijkste rechtsmiddelen voor het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de uitvoering ervan de Arbeidswet (Darbo Kodeksas) en de wet op de veiligheid en gezondheid op het werk (nr. IX-1672, Žin., 2003, nr. 70-3170).De taken van het Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk in Litouwen worden verricht door de nationale Arbeidsinspectie. Het Focal Point coördineert het Litouwse informatienetwerk voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit netwerk omvat werkgeversorganisaties, vakbonden, wetenschappelijke instellingen, overheidsinstellingen en organen die het nationale veiligheids- en gezondheidsbeleid voor de arbeidsplaats uitvoeren.


Contactgegevens van focal point

Valstybinė darbo inspekcija
Algirdo g. 19
03213 Vilnius
Litouwen
Contact person:
Nerita SOT
Tel: +370 5 265 1628
E-mailadres: nerita [dot] sot [at] vdi [dot] lt