Nederland

In Nederland ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het arbobeleid binnen een onderneming bij de werkgever en de werknemers. Binnen de organisatie maken zij met elkaar afspraken over de arbeidsomstandigheden. Voor het treffen van adequate arbomaatregelen kunnen ze steun verwachten van de vakbonden en branche-organisatie. Een recente Nederlandse ontwikkeling is dat op brancheniveau afspraken tussen werkgevers en werknemers worden vastgelegd in de 'arbocatalogus'. Dat is een verzameling maatregelen en oplossingen waaruit bedrijven binnen een branche een keuze kunnen maken om te voldoen aan de regels.

De overheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schept ruimte voor meer maatwerk binnen de ondernemingen bij de bevordering van goede arbeidsomstandigheden. De basis van de regelgeving is de Arbowet, samen met Arbobesluit en Arboregeling (volledige tekst). De handhaving van arbowet- en regelgeving ligt bij de Inspectie SZW. De arbocatalogus speelt bij de handhaving een belangrijke rol.

Het Focal Point is de plek waar veel kennis, informatie en ervaring samenkomt. Vertegenwoordigers van werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid werken in het Focal Point samen aan het ontsluiten van Europese arbo-informatie. Het Nederlands Focal Point wordt uitgevoerd door TNO.

Een uitgebreide uitleg van dit Nederlandse arbostelsel is (ook in het Engels) te vinden op de website van het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

 

Focal points' contact details