Griekenland

Alle zaken die gezondheid en veiligheid op het werk (arbo) op landelijk niveau betreffen, vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid. Het directoraat-generaal voor Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, dat verantwoordelijk is voor arbo-wetgeving, strategie, organisatie, informatie, onderwijs, training en onderzoekszaken, en de arbeidsinspectie (S.EP.E.), die de inspectie- en handhavingsinstantie is voor de tenuitvoerlegging van de arbeidswetgeving, zijn de voornaamste bevoegde overheidsinstanties.De niet-gouvernementele sociale partners inzake arbo spelen een belangrijke rol bij het gemeenschappelijke doel de werkomgeving te verbeteren en het aantal werkgerelateerde ongevallen en beroepsziekten te verminderen. Daartoe vindt een landelijke sociale dialoog plaats over gezondheid en veiligheid op het werk.Het Griekse focal point heeft via een bij wet vastgelegde samenwerking met de sociale partners en andere organisaties zich onder andere bezig gehouden met het coördineren en beheren van de activiteiten van het nationale arbo-informatienetwerk.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr