Oostenrijk

Voor de bescherming van de werknemers zijn in Oostenrijk verscheidene organisaties verantwoordelijk. De wettelijke basis vormt de Wet op de bescherming van de werknemers (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) met de bijbehorende verordeningen. Voor de controle op de naleving van de voorschriften voor de bescherming van werknemers zijn de Arbeidsinspectie, de Arbeidsinspectie voor het transportwezen, de Land- en bosbouwinspecties van de verschillende deelstaten alsmede ambtenarenorganisaties verantwoordelijk. Zie voor uitvoerige informatie de website van de Arbeidsinspectie.De werkgevers zijn verantwoordelijk voor preventieve maatregelen. Daarbij krijgen zij steun van de sociale partners en de socialeverzekeringsinstellingen.Het Ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en Consumentenbescherming, waaronder ook de Arbeidsinspectie valt, treedt op als focal point van het Agentschap. Alle belangrijke partijen zijn vertegenwoordigd in het Oostenrijkse netwerk en zijn betrokken bij alle activiteiten van het Agentschap.


Contactgegevens van focal point

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend
Untere Donaustraße 13-15
1020 Wien
Oostenrijk
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 171100630661
E-mailadres: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at