Italië

In Italië valt de instantie die zich bezighoudt met veiligheid en gezondheid op het werk onder de bevoegdheid van het Ministerie van Werkgelegenheid en Volksgezondheid, in samenspraak met de regionale coördinatiecomités en de sociale partners. De taakgebieden zijn advisering op het gebied van wetgeving, controle op naleving van de regels, bevordering van de gezondheid en assistentie aan het bedrijfsleven.


Er is een nationaal informatiesysteem ten behoeve van preventie op de werkplek (SINP) (bestaande uit: het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, het Ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de regio's en de autonome provincies Trento en Bolzano, INAIL, alsmede, met een bijdrage van de CNEL, de gemeenschappelijke organen en de instellingen in de sector), met als oogmerk het sturen, plannen en evalueren van de doelmatigheid van preventie van bedrijfsongevallen en beroepsziekten en het bevorderen van toezicht door middel van uitbreiding van specifieke archieven en het opzetten van geharmoniseerde databanken.


Inail doet dienst als Italiaans focal point en coördineert het nationale netwerk van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.


Focal points' contact details