Noord-Macedonië

Het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid is het nationale focal point van EU-OSHA en treedt op als diens officiële vertegenwoordiger in de Republiek Noord-Macedonië. De missie van dit ministerie is het effectief creëren en implementeren van beleid op het gebied van werkgelegenheid, sociale zekerheid, gelijke kansen, bescherming en preventie tegen discriminatie, in overeenstemming met internationale normen en principes. Deze missie wordt gerealiseerd door het nastreven van zijn doelstellingen, waaronder de doelstellingen die verband houden met de verbetering van de rechten van werknemers door middel van geharmoniseerde arbeidswetgeving in overeenstemming met de EU-richtlijnen en IAO-verdragen en het verbeteren van het systeem van veiligheid en gezondheid op het werk en de bescherming van de rechten van werknemers, alsmede het vergroten van de capaciteit voor de uitvoering ervan.

In zijn rol als nationaal focal point van EU-OSHA ondersteunt en bevordert het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid het werk van het Agentschap op nationaal niveau, verspreidt het promotie- en ander materiaal met betrekking tot VGW, vergemakkelijkt het de uitwisseling van VGW-ervaringen en beste praktijken, ondersteunt en bevordert het VGW-campagnes en organiseert en/of neemt het deel aan VGW-evenementen en de markering van belangrijke internationale VGW-data.

Daartoe maakt het veelvuldig gebruik van de nationale raad voor VGW, het unieke expertiseadviesorgaan op nationaal niveau op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, dat is opgericht door de regering en bestaat uit 15 leden (die de organisaties van werkgevers en werknemers, relevante overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties van professionals op het gebied van veiligheid op het werk en beroepsgeneeskunde en de faculteiten voor hoog onderwijs vertegenwoordigen).

Focal points' contact details