Noord-Macedonië

Veiligheid en gezondheid op het werk valt in Noord-Macedonië onder de bevoegdheid van de nationale Arbeidsinspectie, een instantie die integraal deel uitmaakt van het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken.

De Arbeidsinspectie heeft inspecteurs in dienst die via inspecties toezicht houden op naleving van de wetten inzake arbeidsverhoudingen, de wet inzake veiligheid en gezondheid op het werk, de wet inzake inspecties en werk, de ambtenarenwet, de wet inzake werkgelegenheid en verzekeringen in geval van werkloosheid, de wet inzake uitzendbureaus, de wet inzake indienstneming van mensen met een handicap, de wet inzake indienstneming van buitenlanders, de wet inzake vrijwilligerswerk, de wetten op het gebied van onderwijs, de handelswet, de wet inzake bescherming tegen roken, collectieve arbeidsovereenkomsten, werkgeversovereenkomsten, nevenwetten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en andere regelgeving (zie hier)

Veiligheid en gezondheid op het werk is een multidisciplinair arbeidsveld dat bestaat uit een groot aantal regelingen die betrekking hebben op specifiek werk en arbeidsprocessen. Het geheel aan maatregelen, normen en waarden voor het scheppen van veilige arbeidsomstandigheden in Noord-Macedonië maakt van veiligheid en gezondheid op het werk een constitutionele categorie. Veiligheid en gezondheid op het werk is binnen onze wetgeving ondergebracht als integraal onderdeel van de arbeidsorganisatie en de arbeidsprocessen en als resultaat hiervan is elke werknemer verzekerd, hetgeen in overeenstemming is met het constitutionele wetsbeginsel dat stelt dat elke werknemer recht heeft op bescherming op het werk. Dit veelomvattende begrip "veiligheid en gezondheid op het werk" betekent niet alleen bescherming van de werknemer tegen fysiek letsel of beroepsgebonden aandoeningen, maar ook bescherming van zijn of haar psychologische (morele) integriteit, een complexe aangelegenheid die steeds belangrijker wordt.

Contactgegevens van focal point

Ministry of Labour and Social Policy
Ul. Dame Gruev 14
1000 Skopje
Noord-Macedonië
Contact person:
Darko DOCHINSKI
E-mailadres: ddocinski [at] mtsp [dot] gov [dot] mk