Bulgarije

In de Republiek Bulgarije ressorteert het overheidsbeleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk onder de ministerraad. Het Ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid staat in voor de ontwikkeling, de coördinatie en de tenuitvoerlegging van dat beleid. Het Мinisterie van Volksgezondheid beheert en coördineert activiteiten ter bescherming en bevordering van de gezondheid op het werk. De Algemene Arbeidsinspectie is een uitvoerend agentschap van de overheid dat belast is met het algemene toezicht op de arbeidsomstandigheden en de naleving van de arbeidswetgeving teneinde veiligheid en gezondheid op het werk te garanderen. Het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid controleert wetenschappelijke adviezen over arbeidsongeschiktheid, onderzoekt werkgerelateerde ongevallen en beheert een databank met informatie over dergelijke ongevallen.


De ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van het nationale beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk gebeuren via trilaterale samenwerking op nationaal, sectoraal en regionaal niveau. De Nationale Raad voor Arbeidsomstandigheden is de permanente instantie die belast is met de coördinatie, de raadpleging en de samenwerking voor de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van het desbetreffende beleid op nationaal niveau. In alle plaatselijke administratieve districten zijn er regionale raden om ervoor te zorgen dat de trilaterale samenwerking op dit gebied goed verloopt. Ook zijn er in alle ondernemingen comités waarin werkgevers en werknemers elkaar ontmoeten om de arbeidsomstandigheden te bespreken.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg