Noorwegen

De Noorse arbeidsomgevingswet is bedoeld om veilige arbeidsvoorwaarden, een veilige werkomgeving en een zinvolle arbeidssituatie voor alle werknemers te waarborgen. Het bedrijfsleven is zelf verantwoordelijk voor de preventie van arbeidsongevallen en van schade voor de gezondheid. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werkomgeving en het veiligheidsniveau passend en toereikend is. De autoriteiten helpen het bedrijfsleven echter om stelselmatig te werken aan de gezondheid, de veiligheid en milieuvriendelijkheid in hun ondernemingen. De Noorse Arbeidsinspectie, de Noorse Autoriteit voor de veiligheid in de aardolie-industrie en de onderzoeksorganisatie van het Nationale Instituut voor gezondheid op het werk (STAMI) vallen onder het Ministerie van Arbeid. Daarnaast is de Noorse Arbeidsinspectie een overheidsagentschap. Ze is belast met het toezicht op de ondernemingen opdat de regels en voorschriften van de arbeidsomgevingswet worden nageleefd. De Noorse Arbeidsinspectie treedt op als focal point voor de contacten met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.


Focal points' contact details

 • Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468
  Trondheim
  Norway
  Contact person: Astrid Lund RAMSTAD
  E-mail address:
  focal.point [at] arbeidstilsynet.no