Roemenië

In Roemenië is het ministerie van Arbeid, Familie en Sociale Bescherming de bevoegde autoriteit op arbo-gebied. De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: het opstellen van nationaal beleid en strategie op dit gebied, het opstellen van ontwerpteksten voor normatieve wetten teneinde de nationale strategie ten uitvoer te leggen en het toezien op handhaving van de wetgeving. De Arbeidsinspectie controleert de naleving van de arbo-wetgeving.


Het nationale onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut voor arbeidsbescherming "Alexandru Darabont" stelt op basis van wetenschappelijke gronden de maatregelen op voor de verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk en zet zich actief in voor de bevordering van het hiervoor overeengekomen beleid. Het ministerie van Volksgezondheid is de centrale autoriteit op het gebied van volksgezondheid en welzijn. Het directoraat Volksgezondheid ziet toe op naleving van de normen met betrekking tot gezondheid op de werkplek en draagt bij aan de bevordering van gezondheid op het werk. Het Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationaal huis voor pensioenen en andere sociale verzekeringsrechten) is de verzekeraar op het gebied van beroepsziekten en arbeidsongevallen.


Het Roemeense focal point beheert het nationale arbo-netwerk en verstrekt informatie op de Roemeense website van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.


Focal points' contact details

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
  35A Ghencea Blvd., Sector 6
  061 692
  Bucharest
  Romania
  Contact person: Ioana-Georgiana NICOLESCU
  E-mail address:
  georgiana.nicolescu [at] gmail.com