Denemarken:

De Deense Arbeidsinspectie coördineert de samenwerking met het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk en handelt in opdracht van het Ministerie van Werkgelegenheid. De Arbeidsinspectie is belast met het waarborgen van de handhaving van de wetten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, van toepassing op elke branche in Denemarken. Voor bepaalde sectoren zijn het toezicht en de controle op naleving van de wet overgedragen aan andere Deense instanties,te weten: • het Energieagentschap wat betreft offshore-installaties,
 • de Maritieme Autoriteit wat betreft de scheepvaart,
 • de Nationale Burgerluchtvaartautoriteiten wat betreft de luchtvaart.

De Arbeidsinspectie draagt bij aan het waarborgen van een veilige, gezonde en steeds beter wordende arbeidsomgeving dankzij doelmatig toezicht, toepasselijke regelgeving en voorlichting. Als de Arbeidsinspectie overtredingen van de arbeidsomstandighedenwet vaststelt, kan zij verschillende boetes opleggen. De Arbeidsinspectie doet in samenwerking met de arbeidsmarktpartners ook voorstellen voor regels en instructies. De Arbeidsinspectie heeft haar hoofdkantoor en zes bijkantoren in Kopenhagen.


Focal points' contact details

 • Danish Working Environment Authority
  Landskronagade 33
  2100
  Copenhagen
  Denmark
  Contact person: Anne-Marie VON BENZON
  E-mail address:
  avb [at] at.dk