OiRA: gratis en eenvoudige tools voor het uitvoeren van een eenvoudige risicobeoordeling

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Risicobeoordeling is de essentiële eerste stap in de preventie van arbeidsongevallen en gezondheidsproblemen. Met de interactieve onlinetool voor risicobeoordeling (OiRA) kan zo’n beoordeling eenvoudig worden uitgevoerd.

OiRA biedt micro- en kleine organisaties de nodige middelen en knowhow om hun risico’s zelf te beoordelen. De OiRA-tools zijn gratis online beschikbaar, gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk.

OiRA voorziet in een stapsgewijze aanpak van de risicobeoordeling: eerst worden de risico’s op de werkplek vastgesteld, daarna doorloopt de gebruiker het proces voor de uitvoering van preventieve maatregelen en tot slot volgt het monitoren en rapporteren van risico’s.

Wat is OiRA?

OiRA is een platform dat ontwikkeld is om micro- en kleine organisaties gebruiksvriendelijke tools te verschaffen die hen door het risicobeoordelingsproces leiden. De OiRA-software, die in 2009 door EU-OSHA werd ontwikkeld, is sinds 2010 in gebruik. De software is gebaseerd op RI&E, een succesvol en veelgebruikt risicobeoordelingsinstrument van Nederlandse bodem. 

De OiRA-software van EU-OSHA helpt sectorale sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) en nationale instanties (ministeries, arbeidsinspecties, arbeidsveiligheidsorganisaties enz.) om sectorspecifieke risicobeoordelingsinstrumenten te ontwikkelen die gericht zijn op kleine bedrijven.

Bezoek de website van het OiRA-project voor actuele informatie over OiRA (OiRA-partners, bestaande of binnenkort te verschijnen OiRA-tools).

Wat is het idee achter OiRA?

Risicobeoordeling ligt aan de basis van elke aanpak op het gebied van beheer van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en is essentieel voor het creëren van een gezonde werkplek. 

Via OiRA ondersteunt EU-OSHA het Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027, dat in juni 2021 in werking is getreden. OiRA vergemakkelijkt de risicobeoordeling met als doel dat meer micro- en kleine ondernemingen VGW-risico’s gaan beoordelen en de kwaliteit van hun risicobeoordelingen verbeteren. Met behulp van de tools kunnen ondernemingen het risicobeoordelingsproces opstarten (of verbeteren). Op deze manier kunnen de OiRA-tools ondernemingen helpen concurrerender te worden, bijvoorbeeld door de met beroepsziekten gemoeide kosten te verlagen, ongevallenrisico’s tot een minimum te beperken en de algemene arbeidsomstandigheden en prestaties van de organisatie te verbeteren.

Waarom OiRA?

Risicobeoordeling is in het bedrijfsleven inmiddels een ingeburgerd proces en wordt op honderdduizenden werkplekken in heel Europa gebruikt om risico’s te voorkomen. Maar sommige ondernemingen, vooral micro- en kleine organisaties, lopen bij het beoordelen van de risico’s tegen problemen aan. OiRA kan de risicobeoordeling vergemakkelijken door organisaties de middelen aan de hand te doen die zij nodig hebben om aan de uitdagingen het hoofd te bieden.

Toepassing van OiRA-instrumenten heeft een aantal voordelen:

 • Het gebruik van de OiRA tools is gratis
 • De tools zijn online beschikbaar
 • Er is een mobiele applicatie beschikbaar
 • De tools zijn sectorgericht
 • De tools kunnen tot op zekere hoogte worden afgestemd op de omstandigheden van de betrokken onderneming
 • Het is mogelijk om met behulp van de tools een actieplan te ontwikkelen en te kiezen uit een lijst van voorgestelde maatregelen.

Hoe werkt OiRA?

Het OiRA-proces bestaat uit vijf belangrijke stappen:

 1. Voorbereiding: de onderneming beantwoordt een paar eenvoudige vragen op basis waarvan zij de risicobeoordeling tot op zekere hoogte kan afstemmen op haar eigen specifieke kenmerken
 2. Inventarisatie: mogelijke gevaren op het werk worden opgespoord en er wordt gekeken wie hieraan mogelijk blootstaan
 3. Evaluatie: deze stap bestaat uit het prioriteren van de in kaart gebrachte risico’s. Door risico’s te prioriteren, kan later worden bepaald welke maatregelen er eerst moeten worden genomen
 4. Actieplan: de tool helpt bij de opstelling van een actieplan en bij het nemen van de beslissing hoe de risico’s worden weggenomen of beheerst
 5. Rapport: tot slot worden automatisch een rapport en een actieplan gegenereerd die kunnen worden afgedrukt en/of gedownload, zodat de resultaten van het risicobeoordelingsproces kunnen worden gedocumenteerd.

Hoe OiRA te gebruiken?

Voor inschrijving is een geldig e-mailadres voldoende. Elke persoon of organisatie kan de OiRA-tools kiezen die het best bij zijn/haar land, sector en onderneming passen. 

Bekijk de beschikbare OiRA-tools per sector en per land op de website van het OiRA-project.

Betrokkenheid van sociale partners en nationale instanties

Alle OiRA-tools zijn gemaakt door of met medewerking van de sociale partners en/of nationale instanties. Bent u een sociale partner of een nationale instantie/autoriteit en wilt u worden betrokken bij het project en een of meer sectorale OiRA-tools ontwikkelen, ga dan voor meer informatie naar de OiRA-website.