Revalidatie en re-integratie

Het Europese werknemersbestand veroudert: in veel lidstaten wordt de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd, waardoor het ernaar uitziet dat veel werknemers langer zullen moeten doorwerken. Dit betekent voor werknemers ook grotere kans op ziekte. Om werkplekken duurzaam te houden is goed re-integratiebeleid dan ook van belang.

Re-integratie na middellang tot langdurig ziekteverzuim is een complex proces waarbij stappen moeten worden gezet en gezamenlijke actie moet worden ondernomen door verschillende beroepsgroepen die niet altijd gewend zijn met elkaar samen te werken. Re-integratiesystemen moeten de werkplek als uitgangspunt nemen. Om die reden heeft EU-OSHA opdracht gegeven tot onderzoek naar beleid en systemen voor revalidatie en re-integratie, waarin goede praktijken uit heel Europa worden samengebracht.

In Europa krijgen elk jaar zo'n 1,6 miljoen mensen in de werkende leeftijd de diagnose kanker. Volgens onderzoek dat is gepresenteerd in een EU-OSHA-workshop over werkgerelateerde kanker, bestaan er minder re-integratiemaatregelen voor werknemers met kanker, waaronder werkgerelateerde kanker, dan maatregelen voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat en stressgerelateerde gezondheidsproblemen.

Steeds meer overlevenden van kanker keren naar hun werk terug. Het is van belang dat deze mensen makkelijker kunnen revalideren, zowel om het welzijn van deze kwetsbare groep te verbeteren als om de maatschappelijke en economische impact van de ziekte te beperken. EU-OSHA heeft zich in deze kwestie verdiept en heeft onderzoeken gepubliceerd over revalidatie en re-integratie na kanker, evenals aanbevelingen voor ondernemingen.

Revalidatie en re-integratie na kanker: literatuuronderzoek

Beleid en praktijk inzake revalidatie en re-integratie na kanker – huidige benaderingen: verhandelingen van seminar

Negen casestudy's betreffende revalidatie-/re-integratieprogramma's