Deelnamecriteria

De uiterste termijn om mee te dingen naar de Awards voor goede praktijken in het kader van de campagne ‘Een gezonde werkplek’ is verstreken.

Welke soorten goede praktijken kunnen worden ingezonden?

Alle voorbeelden uit de praktijk van doeltreffende manieren om werkgerelateerde stress en psychosociale risico’s tegen te gaan, kunnen worden ingezonden. Inzendingen moeten duidelijk aantonen hoe de goede praktijken zijn toegepast op de werkplek (hypothetische voorbeelden worden niet in behandeling genomen) en moeten bewijs bevatten van:

 • een grondige analyse van psychosociale risico’s op de werkplek, gevolgd door praktische maatregelen die tot doel hadden psychosociale risico’s te voorkomen of te verminderen en die op basis van een participatieve benadering ten uitvoer zijn gelegd;
 • organisatorische maatregelen die tot doel hadden werkgerelateerde stress te verminderen, waaronder primaire (risico’s vermijden), secundaire (werknemers beschermen tegen risico’s die niet kunnen worden vermeden) en tertiaire (werknemers helpen die last hebben van stress of psychosociale problemen) interventieniveaus;
 • organisatorische maatregelen die gericht waren op de rol van managers in het hogere en middenkader bij het tot stand brengen van een goede psychosociale werkomgeving;
 • de tenuitvoerlegging van een holistische benadering van veiligheid en gezondheid op het werk, met inbegrip van de analyse en aanpak van psychosociale risico’s en de bevordering van de geestelijke gezondheid op de werkplek;
 • de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van praktische hulpmiddelen om stress en psychosociale risico’s op het werk in kaart te brengen en aan te pakken.

Wat moet een inzending aantonen?

De jury is op zoek naar bewijs van:

 • een daadwerkelijke, doeltreffende aanpak van psychosociale risico’s en werkgerelateerde stress;
 • innoverende maatregelen die gericht zijn op de werkplek;
 • de succesvolle uitvoering van maatregelen;
 • werkelijke en aantoonbare verbeteringen van veiligheid en gezondheid;
 • het feit dat rekening wordt gehouden met de diversiteit van het personeel;
 • daadwerkelijke participatie en betrokkenheid van werknemers en hun vertegenwoordigers;
 • de duurzaamheid van de maatregelen;
 • overdraagbaarheid naar andere werkplekken (ook in andere lidstaten en in het mkb/de kmo’s);
 • juiste timing (de maatregel moet van recente datum zijn of nog niet veel publiciteit hebben gehad).

Verder moet de maatregel in overeenstemming zijn met de wettelijkevereisten van de desbetreffende  lidstaat en in het ideale geval zelfs aan hogere eisen voldoen dan die minimumnormen. Van maatregelen die gericht zijn op individuen, zoals opleidingen, moet ook worden aangetoond hoe ze deel uitmaken van een bredere benadering van de aanpak van psychosociale risico’s op het werk.

Voorbeelden van goede praktijken mogen niet alleen met het oog op commercieel voordeel zijn ontwikkeld. Dat geldt voor producten, hulpmiddelen of diensten die op de markt (zouden kunnen) worden gebracht.

Wie kunnen er deelnemen?

Inzendingen kunnen worden ingestuurd door bedrijven en organisaties uit de lidstaten van de EU, kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en de Europese Vrijhandelsassociatie, te weten:

 • individuele bedrijven;
 • bedrijven of organisaties in de toeleveringsketen van producten, apparatuur of personeel;
 • leveranciers van trainingen en de onderwijsgemeenschap;
 • werkgeversorganisaties, brancheorganisaties, vakbonden en nietgouvernementele organisaties;
 • regionale of lokale diensten voor preventie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, verzekeringsdienstverleners en andere intermediaire organisaties;
 • officiële partners van de campagne „Een gezonde werkplek”.

Hoe kunt u deelnemen?

De awards voor goede praktijken worden op nationaal niveau gecoördineerd door EU-OSHA’s netwerk van focal points (www.healthy-workplaces.eu/fops). De netwerkpartner in uw land kan u meer informatie geven over hoe u aan de wedstrijd kunt deelnemen.

Inzendingen worden eerst op nationaal niveau beoordeeld. Daarna worden de nationale winnaars voorgedragen voor deelname aan de Europese competitie waar de algemene winnaars bekend worden gemaakt.

Als u een multinational of een Europese organisatie bent en tevens een officiële partner van de campagne „Een gezonde werkplek”, kunt u uw inzending rechtstreeks indienen bij EU-OSHA. Meer informatie over hoe u kunt meedoen aan de awards voor goede praktijken op Europees niveau kunt u vinden op gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Zie ook de folder Good Practice Award 2014-2015.