Seminar-verslagen

Image
Seminar reports

Als onderdeel van onze taakopdracht om het bewustzijn te verhogen en informatie, goede praktijken en advies in brede kring te delen, organiseren wij het hele jaar door tal van evenementen. Deze variëren van kleine seminars die onze partners in contact brengen met arbodeskundigen (deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk) voor een presentatie en bespreking van de bevindingen van onze publicaties, tot evenementen op nationaal niveau die samen met onze focal points worden georganiseerd, symposia op grote internationale conferenties zoals het Wereldcongres, of onze Europese topconferenties die onze gezonde-werkplekcampagnes afsluiten.

Zelfs voor onze grootste evenementen kunnen we onmogelijk alle belangstellenden uitnodigen. Daarom willen we u in deze rubriek de kans geven 'virtueel' deel te nemen: u vindt hier de presentaties van de sprekers, een samenvatting van de discussie na iedere presentatie en de algemene conclusies van het evenement. Voor zover onze middelen dit toelaten, worden de samenvattingen in alle officiële talen van de Europese Unie gepubliceerd.

2014 - Seminars

2012 - Seminars