You are here

Veiligheid en gezondheid op het werk is goed voor uw bedrijf

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

In zware economische tijden mag niet worden vergeten dat slechte veiligheid en gezondheid op de werkplek geld kost. Bovendien hebben casestudy's een samenhang aangetoond tussen goede veiligheid en gezondheid op het werk enerzijds en betere prestaties en hogere winstgevendheid anderzijds.

Niemand, van individuele werknemers tot de nationale gezondheidszorg, is erbij gebaat als veiligheid en gezondheid op het werk worden verwaarloosd. Maar dit betekent ook dat iedereen kan profiteren van een beter beleid en betere werkwijzen.

Landen met slechte arbosystemen/preventiesystemen verspillen kostbare middelen om met vermijdbare verwondingen en ziekten om te gaan. Een sterk nationaal beleid biedt tal van voordelen:

 • hogere productiviteit dankzij minder ziekteverzuim
 • lagere ziektekosten
 • oudere werknemers langer in dienst
 • stimulering van efficiëntere werkmethoden en -technologieën
 • vermindering van het aantal mensen dat zich genoodzaakt ziet minder uren te werken om voor een familielid te zorgen

Kosten van arbeidsgerelateerde letsels, ziekten en sterfgevallen

Wat zijn de economische gevolgen van een goed en van een slecht VGW-beheer? Het is van essentieel belang dat beleidsmakers, onderzoekers en tussenpersonen het antwoord op deze vraag begrijpen. Hiervoor zijn echter gegevens van goede kwaliteit nodig. EU-OSHA tracht daarom in deze behoefte te voorzien met het tweefasig overzichtsproject ‘Kosten en voordelen van veiligheid en gezondheid op het werk’. Dit project is erop gericht een economisch kostenmodel vast te stellen voor het maken van betrouwbare kostenramingen.

Fase 1: een grootschalige studie om na te gaan welke gegevens in iedere lidstaat beschikbaar zijn voor het ontwikkelen van een kostenberekeningsmodel en deze gegevens te evalueren.

Resultaat: overzichtsverslag van de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens (2017).

Fase 2a: ontwikkeling van een economisch kostenmodel bij benadering, gebaseerd op internationaal beschikbare gegevensbronnen (in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), Finland en Singapore).

Resultaat: verslag van de ontwikkeling van het benaderingsmodel (2017).

Fase 2b: ontwikkeling van een geperfectioneerd economisch kostenmodel, gebaseerd op nationale gegevensbronnen.

Resultaat: verslag van de ontwikkeling van het geperfectioneerde model (2018).

Het project omvat ook een seminar voor belanghebbenden in 2018 om de gevolgen van het model voor VGW-beleid en -praktijk te bespreken, en de verdere verspreiding en evaluatie in 2019. Dankzij een datavisualisatietool en infografieken zullen de gegevens ook gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd en geëvalueerd.

De voordelen voor bedrijven

Niet alleen kost dit bedrijven geld, maar een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid levert ook nog eens goede resultaten. Ondernemingen met hogere normen op dit gebied zijn succesvoller en duurzamer.

Volens onderzoeken levert elke euro die in goede veiligheid en gezondheid op het werk geïnvesteerd wordt naar schatting 2,2 euro op en is de kosten-batenverhouding van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen gunstig.

De economische voordelen voor zowel kleine als grote ondernemingen zijn aanzienlijk. Om slechts een paar voorbeelden te geven: een goede veiligheid en gezondheid op het werk

 • verbetert de productiviteit van werknemers
 • verlaagt het ziekteverzuim
 • leidt tot minder schadeloosstellingen
 • voldoet aan de eisen van openbare en particuliere dienstverleners

Als u actie onderneemt, kan dit tot aanzienlijke voordelen voor uw bedrijf leiden. Lees hier meer over het invoeren van verbeteringen en het beheersen van risico's.

Economische stimulansen

In heel Europa zijn er regelingen ingevoerd om organisaties financieel te belonen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Tot deze regelingen behoren:

 • lagere verzekeringspremies
 • belastingvoordelen
 • overheidssubsidies

Eén voorbeeld komt uit de Duitse slagerijsector. Deelnemende bedrijven hoefden minder premies te betalen als zij veiligheid stimuleerden, bijvoorbeeld door het kopen van veiligheidsmessen of het geven van veiligheidscursussen aan chauffeurs.

De regeling leidde tot de volgende resultaten:

 • 1 000 minder verplichte ongevallenmeldingen per jaar voor de sector in Duitsland
 • een kostenverlaging van 40 miljoen euro in zes jaar
 • een besparing van 4,81 euro voor elke geïnvesteerde euro

Het aanbieden van dergelijke regelingen kan verzekeraars helpen het aantal, de ernst en de kosten van claims te verlagen.

Lees meer over economische stimulansen en hoe ze ingevoerd kunnen worden (publicaties in het Engels):

Extra hulpmiddelen: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety