Heat at work – Guidance for workplaces

Hitte op het werk – Richtsnoeren voor werkplekken

Keywords:

In alle bedrijfssectoren vormt hittestress een risico voor werknemers, zowel voor degenen die binnen werken als voor degenen die in de buitenlucht werken. De ernst van de blootstelling aan hitte hangt af van de werklocatie, maar ook van individuele kenmerken zoals leeftijd, gezondheid, sociaaleconomische status en zelfs gender. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het treffen van maatregelen die gericht zijn op het aanpakken en beperken van de risico’s van werken bij hoge temperaturen.

In deze richtsnoeren worden praktische organisatorische en technische middelen voorgesteld die op de werkplek kunnen worden ingezet om dit beroepsrisico te beperken en te beheren. Ook wordt ingegaan op scholing op dit gebied. Tevens wordt er informatie verstrekt over de te nemen maatregelen als een werknemer tekenen van hittegerelateerde ziekte begint te vertonen.

Downloaden in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mk | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |