Napo – veiligheid met een glimlach

Image
Napo — safety with a smile

Napo, de held in een reeks animatiefilms, biedt luchtige inleidingen in onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) en risicopreventie en zwengelt daarbij de discussie aan.

Napo is een doorsnee werknemer uit een willekeurige sector. Hij wordt vaak blootgesteld aan veelvoorkomende gevaren en risico's op de werkplek. Hij wordt actief betrokken bij het identificeren van risico's en bij het bedenken van praktische oplossingen.

Napo is de belangrijkste ambassadeur van de EU-OSHA-campagnes voor een gezonde werkplek en veel van zijn films zijn hieraan gekoppeld aan of ondersteunen deze. Op belangrijke campagne-evenementen verschijnt hij in hoogsteigen persoon.

De Napo-films

Napo speelt samen met zijn collega's in een reeks stomme films, zodat mensen van alle achtergronden, culturen en leeftijden hem kunnen begrijpen en zich met hem kunnen identificeren. De films behandelen uiteenlopende onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid, zoals:

Er komen regelmatig nieuwe films uit op basis van de vastgestelde onderwerpen. De films worden geproduceerd door het Napo-consortium, dat bestaat uit een kleine groep OSH-gerelateerde Europese organisaties en EU-OSHA.

Napo op de werkplek

Deze online hulpmiddelen zijn bedoeld om organisaties te helpen om met behulp van Napo-films aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk onder de aandacht te brengen en de aanzet te geven tot groepsdiscussies hierover onder het eigen personeel en werknemers in de toeleveringsketen. Zij zijn ook geschikt voor gebruik in beroepsopleidingen.

De eerste serie, getiteld “Inzicht in aandoeningen aan het bewegingsapparaat”, is erop gericht personen en organisaties aan het denken te zetten over spier- en skeletaandoeningen, zoals rugpijn, aandoeningen aan de bovenste ledematen en RSI, in alle aspecten van het arbeidsleven. Met behulp van een dergelijk denkproces kunnen organisaties integrale oplossingen ontwikkelen om het effect van spier- en skeletaandoeningen te beperken en zo bij te dragen aan een beroepsleven dat werknemers, hun gezin en de gemeenschap voldoening geeft.

Napo voor leerkrachten

Napo helpt veiligheid en gezondheid onder de aandacht te brengen bij basisschoolleerlingen. EU-OSHA heeft met de hulp van het Napo-consortium een toolkit voor leerkrachten ontwikkeld op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Er zijn lespakketten beschikbaar met:

  • de belangrijke boodschappen en leerdoelen
  • ideeën voor activiteiten en onlinebronnen
  • voorbeelden voor lessen van 45 minuten

Na een succesvolle proef worden de lessen verder ontwikkeld en door heel Europa verspreid.

Napo-consortium

Het Napo Film Consortium is voortgekomen uit het Europees Jaar van veiligheid en gezondheid 1992-1993 en door de Europese Commissie georganiseerde Europese filmfestivals.

De Commissie ondersteunde filmfestivals in de overtuiging dat het mogelijk was om de beste films voor gebruik in de gehele Europese Unie te identificeren en aan te passen. Dit bleek echter lastig. Veel films waren gemaakt door commerciële productiebedrijven die niet bereid waren hun rechten op te geven. Wegens culturele verschillen was het moeilijk om films, met hun beelden, verhaallijnen en specifieke "look and feel", over nationale grenzen heen aan te passen en over te dragen.

Na het filmfestival van Straatsburg in 1995 kwamen vier actieve communicatiedeskundigen uit Frankrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk bij elkaar om mogelijkheden te onderzoeken voor het in opdracht laten maken en produceren van een film die in heel Europa gebruikt zou kunnen worden. 

Het Napo Consortium telt momenteel acht leden - AUVA (Oostenrijk), CIOP (Polen), DGUV (Duitsland), EU-OSHA (Bilbao, Spanje), INAIL (Italië), INRS (Frankrijk), SUVA (Zwitserland), en TNO (Nederland).

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).