Nationale wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk

National legislation on safety and health at work

Europese richtlijnen bepalen de minimum normen voor veiligheid en gezondheid op de werkplek. De EU-richtlijnen worden ingevoerd door middel van nationale wetgeving in de lidstaten.

Lidstaten kunnen strengere regels opnemen in hun wetgeving ter bescherming van de werknemers, maar ze moeten minimaal aan de normen voldoen. Hierdoor varieert de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid binnen Europa.

Een lijst met de nationale implementatiemaatregelen is te vinden aan het eind van het abstract van elke richtlijn in de rubriek EU-OSHA van Europese richtlijnen. Als u bijvoorbeeld Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk selecteert, ziet u aan het eind van de pagina een link naar de EUR-Lex-website met de nationale geïmplementeerde wetten bij deze richtlijn.

De Europese Commissie heeft in 2015 een evaluatie van de praktische tenuitvoerlegging van de EU-richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de EU-lidstaten verricht. Deze evaluatie is samengevat in een syntheseverslag.

Meer informatie over nationale wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk is ook te vinden in de OSHwiki-artikels op nationale systemen.

Voor meer informatie over de nationale wetgeving neemt u contact op met de focal point van EU-OSHA van de lidstaat waar u meer over wilt weten.