Monitoring en verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk in toeleveringsketens met behulp van kaders ter beoordeling van de duurzaamheid

Keywords:

De behoefte aan duurzaamheid verandert de bedrijfsactiviteiten, vooral binnen toeleveringsketens. In dit document wordt onderzocht hoe de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in toeleveringsketens kunnen worden geëvalueerd en verbeterd met behulp van duurzaamheidsbeoordelingskaders.

Er wordt een overzicht gegeven van factoren die in toeleveringsketens van invloed zijn op VGW en van het potentieel van de tools en methoden die worden gebruikt om duurzaamheidsprestaties en prestaties op het gebied van VGW te beoordelen. Aanbevelingen voor beleidsmakers, inkoopbedrijven, sectorinitiatieven en klanten/eindgebruikers onderstrepen de noodzaak om VGW-criteria te harmoniseren binnen kaders voor duurzaamheidsbeoordeling.

Downloaden in: en