Hoogtepunten

© EU-OSHA 

05/08/2020
EU-OSHA’s enquête onder belanghebbenden in 2020 bevestigt een positieve perceptie van de bijdrage van het Agentschap aan de bewustwording wat betreft risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het...

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

30/07/2020
In een onderzoek over het meest wijdverbreide wereldwijde gezondheidsprobleem onder werkenden, bespreken een politieagent, een receptionist en een podoloog hun ervaringen met chronische spier- en...

Image by anjawbk from Pixabay

28/07/2020
Met een nieuw verslag waarin de bevindingen van een groot EU-OSHA-project worden samengevat, wordt gestreefd meer bekendheid te geven aan de blootstelling aan biologische agentia op de werkplek. Daarnaast...