Begrippenlijsten van EU-OSHA

De meertalige begrippenlijsten van EU-OSHA bestaan uit termen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, ingedeeld naar domein of kennisgebied. Begrippen zijn met hun definities gerangschikt op alfabetische volgorde.

EU-OSHA heeft deze begrippenlijsten opgesteld in het kader van zijn Campagnes voor een Gezonde Werkplek. Hiermee wil het ervoor zorgen dat sleutelbegrippen die relevant zijn voor de specifieke campagnes consistent worden gebruikt. De lijsten bevatten een aantal werktermen en definities van de meest gebruikte begrippen op de verschillende werkterreinen.