E-tool gevaarlijke stoffen

Worden in uw bedrijf gevaarlijke stoffen gebruikt? Bent u volledig op de hoogte van uw wettelijke verplichtingen? Onze e-tool voor gevaarlijke stoffen kan u helpen. De tool is een interactief online-richtsnoer dat werkgevers ondersteuning en advies biedt voor een doeltreffend beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek.

Op basis van uw input krijgt u begrijpelijke en op u toegesneden informatie over achtergronden en goede praktijken, bijvoorbeeld over risico's, etikettering, wetgeving, preventiemaatregelen en nog veel meer. De e-tool genereert een rapport over het beheer van gevaarlijke stoffen in uw eigen bedrijfssituatie en geeft u aanbevelingen voor verbetering.