Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener)

Image

De Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) van EU-OSHA is een uitgebreide enquête die onderzoekt hoe in de praktijk met risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op Europese werkplekken wordt omgegaan.

Duizenden bedrijven en organisaties in heel Europa wordt verzocht een vragenlijst in te vullen, waarin de nadruk vooral ligt op:
  • algemene risico's voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en hoe daarmee wordt omgegaan;
  • psychosociale risico's zoals stress, intimidatie en pesten;
  • drijvende krachten achter en belemmeringen voor VGW-beheer.
  • werknemersparticipatie in veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.

De resultaten van deze enquête zullen worden aangevuld met secundaire analyses in de vorm van een reeks diepgaande studies over specifieke onderwerpen. Bij deze studies zullen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden worden toegepast om de voornaamste bevindingen van de enquête beter te begrijpen.

ESENER 2024

ESENER 2019

ESENER 2014

ESENER 2009