Samenvatting Vervoer- en opslagactiviteiten – resultaten van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener)

Keywords:

Het brede scala aan activiteiten in de vervoer- en opslagsector brengt verschillende soorten risico’s voor het betrokken personeel met zich mee en vereist gerichte benaderingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk (VGW).

Dit verslag biedt inzicht in VGW-beheerpraktijken op de werkplek in Europa: de bevindingen van de drie enquêterondes worden geanalyseerd en aangevuld met informatie uit vraaggesprekken met sectorvertegenwoordigers. Er worden enkele belangrijke factoren vastgesteld die deze praktijken beïnvloeden, bijvoorbeeld de grootte van de onderneming en de betrokkenheid van het management, evenals de grootste beroepsrisicofactoren en gezondheidsproblemen voor het personeel.

Er worden sectorspecifieke beleidsaanwijzingen aangereikt met betrekking tot de voornaamste VGW-risico’s en gevolgen voor de gezondheid, alsook in verband met opleiding en werknemersparticipatie.

Downloaden in: en | es |