Summary - Verschaffen van accommodatie en maaltijden – resultaten van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener)

Keywords:

De risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de soms moeilijk bij te benen horecasector zijn bijna ontelbaar. Het gaat onder meer om ergonomische risico’s, ongemakkelijke temperaturen en luchtverontreinigende stoffen, het gevaar van uitglijden/struikelen/vallen, gevaarlijke stoffen en veiligheidsrisico’s, maar ook om de psychosociale risico’s die bijvoorbeeld voortvloeien uit het voortdurende contact met klanten, de hoge werklast en de druk om op piekmomenten krappe deadlines te halen.

In dit verslag van EU-OSHA wordt ingegaan op sectorspecifieke maatregelen die kunnen worden genomen met het oog op beter risicobeheer, onder meer in de vorm van werknemersparticipatie. Ook de gevolgen van de COVID-19-pandemie komen aan bod.  

Lees het verslag over het verschaffen van accommodatie en maaltijden – resultaten van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) 

U kunt alle resultaten van de enquête voor de sector bekijken met de gegevensvisualisatietool voor Esener 

Downloaden in: en