Het Oshvet-project: VGW in beroepsonderwijs en -opleiding

Image by OKNord from Pixabay

Het Oshvet-project van EU-OSHA is bedoeld om meer bekendheid te geven aan veiligheid en gezondheid op het werk (“occupational safety and health”, OSH) onder leerkrachten en studenten in het beroepsonderwijs (“vocational education and training”, VET) en om praktische informatie en hulpmiddelen te bieden op regionaal en nationaal niveau in de EU, de EVA-landen en toetredingslanden.

De boodschap overbrengen: pan-Europese partners en nationale ambassadeurs

Het project heeft tot doel een uitgebreid netwerk op te bouwen met gebruikmaking van de bestaande netwerken van nationale focal points van EU-OSHA en de Europese partnerorganisaties – de Europese vereniging van beroepsopleidingsinstellingen (EVBB) en het Europees forum voor technisch en beroepsonderwijs en -opleiding (EfVET).

In elk land zijn Oshvet-ambassadeursverantwoordelijk voor de onderlinge coördinatie en promotie van projectactiviteiten tussen hun netwerken en nationale centra voor beroepsonderwijs. Deze ambassadeurs worden benoemd door de EVBB en het EfVET en worden ondersteund door nationale focal points. Zij brengen ook verslag uit aan EU-OSHA over de uitvoering van de activiteiten.

Het project werd met succes getest in zes landen – België, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Portugal en Spanje – voordat het op grotere schaal werd ingevoerd.

Nationale Oshvet-initiatieven

Ondersteuning voor Oshvet-activiteiten is beschikbaar via het bijstandsinstrument voor focal points – FAST (“focal point assistance tool”) van EU-OSHA. De volgende voorbeelden illustreren welke door Oshvet-ambassadeurs en nationale focal points gecoördineerde initiatieven in het kader van het project worden ondernomen:

  • In Portugal werden een evenement en een videowedstrijd georganiseerd om bewegen en strekken te promoten als manier om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen.
  • In Nederland geven deskundigen lezingen over “Veilig werken met gezond verstand” op scholen voor beroepsonderwijs in het hele land.
  • In België worden tools als OiRA en Napo voor leerkrachten onder de aandacht gebracht via beroepsnetwerken en zijn er plannen voor een project om de Routekaart voor kankerverwekkende stoffen meer bekendheid te geven.