Aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij kinderen en jongeren – een levensloopbenadering van preventie bij de toekomstige generatie werknemers

Keywords:

De prevalentie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen – SSA’s) bij kinderen en adolescenten is vrij hoog en veel jongeren treden toe tot de arbeidsmarkt met reeds bestaande problemen van het bewegingsapparaat, die door werk kunnen verergeren.

In deze powerpointpresentatie wordt dit onderwerp in grote lijnen uiteengezet, met nadruk op het belang van de bevordering van een gezond bewegingsapparaat bij kinderen en jongeren.

Downloaden in: de | el | en | et | hr | is | lt | mt | pl | ro |