EU-richtsnoeren

Richtsnoeren kunnen worden uitgevaardigd in diverse vormen, waaronder praktische richtsnoeren van de Europese Commissie waarin goede praktijken ter voorkoming van risico‘s worden uiteengezet, aanbevelingen van de Raad, mededelingen van de Europese Commissie, overeenkomsten van de Europese sociale partners, enz.