Filmprijs ‘Een gezonde werkplek’

photo: Gerd Altmann / pixabay.com

Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk reikt de filmprijs ‘Gezonde werkplekken’ uit voor de beste werkgerelateerde documentaire. De prijs wordt toegekend als categorie van het documentairefestival Doclisboa in Lissabon, Portugal. Doclisboa is onderdeel van de Doc Alliance, een creatief partnerschap tussen zeven belangrijke Europese documentairefestivals. Van 2009 tot en met 2019 werd de prijs uitgereikt tijdens het Internationale Festival van Leipzig voor documentaires en animatiefilms.

Naast de prijs van 5 000 EUR financiert EU-OSHA ondertiteling van de winnende films in meerdere Europese talen, zodat deze door regisseurs kunnen worden gebruikt en kunnen worden verspreid via het netwerk van nationale focal points van EU-OSHA in de EU-lidstaten en in andere Europese landen.

Deze prijs beloont de beste documentaire waarin de mens in een veranderende werkomgeving centraal staat. De film moet de effecten van politieke en economische verandering op de manier waarop wij werken en leven in beeld brengen, of werkgerelateerde thema’s zoals fysieke en psychosociale omstandigheden of bestaande en nieuwe risico’s op de werkplek.

U kunt informatie over de regels en deadlines voor inzendingen vinden op de website van Doclisboa.

Filmcriteria

Prijswinnaars: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023