You are here

Perskamer

Wat is er nieuw?
15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Het gebruik van big data, in combinatie met de technologie voor machinaal leren, wordt steeds algemener op de Europese werkplek. Er zijn twee nieuwe Foresight-discussienota's die een overzicht geven van de voordelen en potentiële risico's van het gebruik van dergelijke digitale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Het eerste artikel, over het gebruik van big data voor een efficiënte inspectie, gaat over het doelgericht uitvoeren van inspecties op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Persberichten

14/12/2018 - 01:30

In een nieuw verslag worden de bevindingen beschreven van een groot project waarin het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) deskundigen en beleidsmakers uit heel Europa samenbracht om de waarschuwings- en sentinelbenaderingen voor de vroegtijdige opsporing van nieuwe risico’s en werkgerelateerde ziekten te onderzoeken en te bespreken.

29/11/2018 - 01:45

EU-OSHA publiceert in een nieuw verslag de bevindingen van een groot, tweejarig project dat de effecten van digitalisering op veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de EU moet voorspellen. De eindresultaten van dit verkenningsproject tonen ontwikkelingen in ICT-technologieën, de mogelijke effecten daarvan op de aard en de organisatie van het werk en de hiermee gepaard gaande problemen en kansen voor VGW.