Perskamer

Wat is er nieuw?

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

02/06/2020
Slimme persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bieden het vooruitzicht op meer veiligheid en comfort op de werkplek door het gebruik van verbeterde...

© EU-OSHA

01/06/2020
De VGW-barometer is de eerste datavisualisatietool met actuele informatie over de stand van zaken en trends op het gebied van veiligheid en...
30/05/2020
De Europese week tegen kanker , die loopt van 25 tot en met 31 mei, is bedoeld om de aandacht te vestigen op kankerpreventie, toegang tot behandeling...

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

20/05/2020
Welke maatregelen helpen echt als het erom gaat werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen aan te pakken? In ons nieuwe verslag wordt gekeken naar...
08/05/2020
In zijn commentaar op de enquête merkte Eurocommissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten Nicolas Schmit het volgende op: “Het beschermen en...

Pages

Pages