You are here

Perskamer

Wat is er nieuw?
26/03/2019

Tijdens een tweedaags evenement in Brussel zijn de partners van EU-OSHA’s campagne "Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!" samen met andere deskundigen bijeengekomen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vonden workshops en plenaire zittingen plaats waarin de deelnemers discussieerden over manieren om de blootstelling aan kankerverwekkende en andere gevaarlijke stoffen op de werkplek tegen te gaan.

Persberichten

14/12/2018 - 01:30

In een nieuw verslag worden de bevindingen beschreven van een groot project waarin het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) deskundigen en beleidsmakers uit heel Europa samenbracht om de waarschuwings- en sentinelbenaderingen voor de vroegtijdige opsporing van nieuwe risico’s en werkgerelateerde ziekten te onderzoeken en te bespreken.

29/11/2018 - 01:45

EU-OSHA publiceert in een nieuw verslag de bevindingen van een groot, tweejarig project dat de effecten van digitalisering op veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de EU moet voorspellen. De eindresultaten van dit verkenningsproject tonen ontwikkelingen in ICT-technologieën, de mogelijke effecten daarvan op de aard en de organisatie van het werk en de hiermee gepaard gaande problemen en kansen voor VGW.