You are here

Perskamer

Wat is er nieuw?

Persberichten

04/04/2017 - 01:30

EU-OSHA gaat in een nieuw verslag uitvoerig in op de bevindingen van zijn kwalitatief onderzoek naar medezeggenschap en raadpleging over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Het onderzoek — een vervolgonderzoek op de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) van EU-OSHA — geeft aan dat de werknemersvertegenwoordiging op het gebied van VGW in heel Europa afneemt, terwijl door de directie ingestelde regelingen in verband met medezeggenschap bij VGW een stijgende lijn vertonen.

20/01/2017 - 01:30

Het project 'Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd' bekijkt demografische trends, uitdagingen, en bestaande strategieën en beleidslijnen die gericht zijn op veilig en gezond ouder worden op het werk. De bevindingen staan nu online en kunnen gemakkelijk worden geraadpleegd met een gebruiksvriendelijke, interactieve visualisatietool.