Perskamer

Wat is er nieuw?

EU-OSHA verwelkomt de officiële campagnepartners (OCP’s) – organisaties uit diverse sectoren in heel Europa, waaronder bedrijven en verenigingen uit...

Deze enquête biedt belangstellenden en gebruikers van het werk van het Agentschap de gelegenheid feedback te geven over onze organisatie en...

Sinds de pandemie is het nog urgenter geworden om aandacht te besteden aan werkgerelateerde mentale gezondheid. Het nieuwste rapport van EU-OSHA bevat...

Volgens het strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 dragen kankerverwekkende stoffen jaarlijks bij aan naar schatting...

Als onderdeel van het Europees Jaar van de Vaardigheden , de conferentie ‘Vaardigheden, vaardigheden, vaardigheden!’ Vaardigheden voor mensen...