You are here

Perskamer

Wat is er nieuw?

Persberichten

19/06/2018 - 01:30

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is op 19 juni gastheer van een conferentie op hoog niveau in Brussel waar onderzocht wordt hoe veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) bij kleine ondernemingen in Europa verbeterd kan worden. De bijeenkomst borduurt voort op de bevindingen van het EU-OSHA-project dat VGW bij kleine en micro-ondernemingen onderzoekt, en valt samen met het verschijnen van het eindverslag over het project.