You are here

Perskamer

Wat is er nieuw?
24/07/2018

EU-OSHA roept op tot kandidaatstelling voor de awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2018-19.

Hebt u door uw beheer van gevaarlijke stoffen reële en duurzame verbeteringen qua veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) kunnen bewerkstelligen? Dan horen we daar graag meer over. De jury is op zoek naar concrete voorbeelden van vernieuwend en doeltreffend VGW-beheer die ook op andere werkplekken kunnen worden toegepast.

Persberichten

26/06/2018 - 01:30

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) maakt de officiële campagne- en mediapartners bekend die zich hebben aangesloten bij de pan-Europese campagne 2018-2019 voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) - "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan". De steun van deze partners is van doorslaggevend belang voor het succes van de campagne, en de partners op hun beurt kunnen profiteren van een scala van kansen en voordelen.

19/06/2018 - 01:30

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is op 19 juni gastheer van een conferentie op hoog niveau in Brussel waar onderzocht wordt hoe veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) bij kleine ondernemingen in Europa verbeterd kan worden. De bijeenkomst borduurt voort op de bevindingen van het EU-OSHA-project dat VGW bij kleine en micro-ondernemingen onderzoekt, en valt samen met het verschijnen van het eindverslag over het project.