Perskamer

Wat is er nieuw?

Technologische toepassingen zoals robots die helpen bij het tillen en verplaatsen van patiënten en op AI gebaseerde systemen die artsen helpen bij hun...

SuCo-Construction-and-Agri-Food

In een reeks publicaties over hoe de relaties tussen leveranciers en afnemers in de bouw- en agrovoedingssector de veiligheid en gezondheid op het...

ENSHPO

Professionals op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) belichten in een nieuwe discussienota de sterke en zwakke punten van...

Over het algemeen toonden de belanghebbenden grote tevredenheid over het werk van EU-OSHA; 87 % van de respondenten gaf aan tevreden of zeer tevreden...

De awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, die in samenwerking met onze nationale focal points worden georganiseerd, zetten allerlei...