You are here

Perskamer

Persberichten

05/06/2019 - 12:00

EU-OSHA organiseert op 5 juni in Bilbaoeen evenement voor het vieren van 25 jaar samenwerken aan een veilig en gezond Europa. Het evenement biedt de mogelijkheid om alle personen die in de afgelopen 25 jaar met het agentschap hebben gewerkt, te bedanken en om zijn vele opmerkelijke prestaties onder de aandacht te brengen.

14/12/2018 - 01:30

In een nieuw verslag worden de bevindingen beschreven van een groot project waarin het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) deskundigen en beleidsmakers uit heel Europa samenbracht om de waarschuwings- en sentinelbenaderingen voor de vroegtijdige opsporing van nieuwe risico’s en werkgerelateerde ziekten te onderzoeken en te bespreken.