Ondersteuning van de Europese pijler van sociale rechten

Image

EU-OSHA ondersteunt de Europese pijler van sociale rechten actief door zich in te zetten voor veilige, gezonde en goed afgestemde werkplekken in Europa.

De Europese pijler, die op 17 november 2017 door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gezamenlijk is afgekondigd, heeft tot doel voor werknemers, ongeacht hun leeftijd, een hoog niveau van bescherming tegen risico’s in verband met gezondheid en veiligheid op het werk (VGW) te bereiken.

Binnen de Europese pijler wordt daar bijzonder belang aan gehecht, aangezien de pijler gericht is op het waarborgen van sociale grondrechten, waaronder billijke arbeidsvoorwaarden, gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt. Een van de 20 fundamentele beginselen van de pijler luidt dan ook: "Werknemers hebben recht op een werkomgeving die op hun professionele behoeften is afgestemd en hen in staat stelt langer op de arbeidsmarkt actief te blijven."

Een langer en gezonder beroepsleven kan bestaansonzekerheid verminderen en productiviteit verhogen. Een veilige en gezonde werkplek heeft tal van voordelen. Zo daalt het ziekteverzuim, wordt er minder uitgegeven aan gezondheidszorg, kunnen oudere werknemers langer doorwerken, wordt het gebruik van doeltreffendere werkmethoden en technologieën aangemoedigd en wordt bijgedragen aan een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

Naar een Europese pijler van sociale rechten

Download al het voorlichtingsmateriaal over de Europese pijler van sociale rechten