You are here

Aanbesteding

Procurement. Workers in an office

EU-OSHA heeft voor de organisatie en de werking van het agentschap doorlopend behoefte aan goederen en diensten. Aanbesteding is het instrument voor gestructureerd overleg met de markt over de aankoop van die goederen en diensten.

Concurrerende aanbesteding bij de gunning van opdrachten dient een tweeledig doel:

  • de transparantie van de werkzaamheden waarborgen
  • diensten, leveringen en werken van de gewenste kwaliteit verwerven tegen de beste prijs

De toepasselijke regelgeving (Richtlijn 2004/18/EG en Verordening (EG) nr. 2342/2002 van de Commissie) verplicht EU-OSHA ertoe om een zo ruim mogelijke en gelijkwaardige deelname aan aanbestedingsprocedures en -overeenkomsten te garanderen.

Hier vindt u informatie over de manier waarop EU-OSHA persoonlijke gegevens verwerkt in het kader van aanbestedingsprocedures:
Privacyverklaring inzake gegevensbescherming in het kader van aanbestedingsprocedures

Contractanten van EU-OSHA in 2014

Specifieke contracten in het kader van raamcontracten

In 2014 gesloten contracten ten belope van minder dan 60 000 EUR (onderhandelingsprocedure)

Totale omvang van de specifieke contracten in 2014 op basis van DIGIT-raamcontracten

Contractanten van EU-OSHA in 2013

Specifieke contracten in het kader van raamcontracten

In 2013 gesloten contracten ten belope van minder dan 60 000 EUR (onderhandelingsprocedure)

Totale omvang van de specifieke contracten in 2013 op basis van DIGIT-raamcontracten

Contractanten van EU-OSHA in 2012

Totale omvang van de specifieke contracten in 2012 op basis van DIGIT-raamcontracten

Openbare oproepen

Momenteel zijn er geen oproepen beschikbaar in deze rubriek.

Lopende oproepen

Gearchiveerde oproepen