OSH-barometer datavisualisatietool

Deze tool is de officiële bron voor informatie over de stand van zaken en trends op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in de EU.

Indicatoren

Bekijk en vergelijk EU- en nationale gegevens over uiteenlopende onderwerpen.

Algemene informatie: Zoek informatie over VGW-autoriteiten, economische profielen, sectorprofielen en personeelsprofielen.

Regelen van VGW: Bekijk de informatie over de VGW-strategieën en de dialoog tussen de sociale partners over gezondheid en veiligheid op de werkplek in de verschillende landen.

VGW-resultaten: Kom meer te weten over o.a. ongevallen op het werk, veilige werkomstandigheden, werknemersvertegenwoordiging en opvattingen van werknemers over gezondheid.

VGW-infrastructuur: Ontdek meer over nationale VGW-statistieken, -enquêtes en -onderzoekscapaciteiten en de wijze waarop de verschillende landen de VGW-wetgeving handhaven.

Gebruikmaking van onze datavisualisatietool

Gebruik de tool om kwantitatieve gegevens te visualiseren en te vergelijken. Vind toelichtingen en links naar meer informatie voor kwalitatieve gegevens.

Met de tool kunt u:

  • infographics van de belangrijkste indicatoren bekijken
  • indicatoren voor twee landen vergelijken of een afzonderlijk land met de EU vergelijken
  • grafieken genereren en downloaden of exporteren in de vorm van Excel-bestanden
  • gedetailleerde verslagen per land of verslagen over specifieke onderwerpen downloaden, bijvoorbeeld over nationale strategieën
  • inhoud rechtstreeks delen op sociale media

Gegevensbronnen

De gegevens zijn afkomstig uit overheidsbronnen, officiële bureaus voor de statistiek en Europese enquêtes en onderzoeken:

Over de OSH-barometer

De barometer is een samenwerkingsproject van EU-OSHA, DG EMPL en zijn nationale contactpunten. Lees meer over de toegepaste methoden.

De tool wordt bijgewerkt en geëvalueerd voor verdere ontwikkeling.

Ontdek de tool