OSH-barometer datavisualisatietool

Deze tool is de officiële bron voor informatie over de stand van zaken en trends op het gebied van veiligheid en gezondheid (VGW) op het werk in de Europese landen.

Indicatoren

Bekijk en vergelijk gegevens voor de EU en afzonderlijke landen over uiteenlopende onderwerpen.

Algemene informatie: Zoek informatie over VGW-autoriteiten, economische profielen, sectorprofielen en personeelsprofielen.

Regelen van VGW: Bekijk de Europese en nationale regelgeving om meer kennis op te doen over de door de verschillende landen gehanteerde benaderingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de sociale dialoog over veiligheid en gezondheid op het werk.

Arbeidsvoorwaarden en risicopreventie: Lees meer over risico’s op de werkplek, risicopreventie in bedrijven, participatie van werknemers, VGW-cultuur en gezondheidsbewustzijn.

Ongevallen, ziekten en welzijn: Lees meer over dodelijke en niet-dodelijke arbeidsongevallen, werkgerelateerde aandoeningen of letsels en de gezondheidsperceptie van werknemers.

VGW-infrastructuur: Ontdek meer over nationale VGW-statistieken, -enquêtes en -onderzoekscapaciteiten en de wijze waarop de verschillende landen de VGW-wetgeving handhaven. Deze rubriek bevat ook informatie over internationale organisaties en programma’s.

Onze datavisualisatietool gebruiken

Gebruik de tool om kwantitatieve gegevens te visualiseren en te vergelijken. Vind toelichtingen en links naar meer informatie voor kwalitatieve gegevens.

Met de tool kunt u:

  • infographics van de belangrijkste indicatoren bekijken
  • nationale gegevens vergelijken met die voor 1 of 2 andere landen, de EU of voorgaande jaren
  • grafieken genereren en downloaden of exporteren in de vorm van Excel-bestanden
  • gedetailleerde verslagen per land of verslagen over specifieke onderwerpen downloaden, bijvoorbeeld over nationale strategieën
  • inhoud rechtstreeks delen op sociale media

Gegevensbronnen

De gegevens zijn afkomstig van overheidsbronnen, statistische autoriteiten en Europese enquêtes en onderzoeken:

Over de OSH-barometer

De barometer is een samenwerkingsproject van EU-OSHA, DG EMPL en zijn nationale contactpunten. Lees meer over de toegepaste methoden.

De tool wordt bijgewerkt en geëvalueerd voor verdere ontwikkeling.

Ontdek de tool