Netwerkkennis met OSHwiki

De OSHwiki is een online-encyclopedie met relevante, betrouwbare en actuele informatie over een verscheidenheid aan onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) aan de hand van een duurzaam corpus van OSHwiki-artikelen die een Europese kijk op VGW geven. Het bevat ook een archief van het onafhankelijke, collegiaal getoetste wetenschappelijke tijdschrift Safety Science Monitor. OSHwiki-artikelen zijn van EU-OSHA zelf of van onafhankelijke auteurs die door EU-OSHA in de gelegenheid zijn gesteld om hun artikelen te publiceren. De meeste OSHwiki-artikelen zijn beschikbaar in het Engels. Bepaalde artikelen zijn echter ook beschikbaar in andere talen, die in dat geval worden vermeld.