Aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij kinderen en jongeren – een levensloopbenadering van risicofactoren en preventie

Keywords:

De prevalentie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen – SSA’s) bij kinderen en adolescenten is vrij hoog en veel jongeren treden toe tot de arbeidsmarkt met reeds bestaande problemen van het bewegingsapparaat, die door werk kunnen verergeren.

SSA’s en de gezondheid van het bewegingsapparaat dienen vanuit een levensloopperspectief (vanaf de kindertijd) te worden benaderd. Een dergelijke benadering kan meer inzicht geven in hoe en waarom deze aandoeningen zich in de loop van een mensenleven voordoen en hoe de gezondheid van het bewegingsapparaat kan worden bevorderd.

In dit informatieblad wordt daarnaast benadrukt dat volksgezondheidsinstanties, onderwijsinstellingen en autoriteiten op het gebied van gezondheid op het werk de handen ineen moeten slaan om SSA’s bij kinderen en jongeren te voorkomen.

Downloaden in: de | el | en | es | is | it | lt | mt | no | pl | pt | sl |