You are here

Hoogtepunten

06/10/2015

De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2015 is vol evenementen en activiteiten waaraan u kunt deelnemen. De Europese Week, die plaatsheeft van 19 tot en met 23 oktober, maakt deel uit van de campagne voor een gezonde werkplek ‘Werk zonder stress’. Doe mee en ontdek waarom de preventie en de aanpak van psychosociale risico's zo belangrijk zijn voor werknemers en bedrijven.

01/10/2015
Healthy Workplaces Summit 2015

De topbijeenkomst 'Een gezonde werkplek' 2015 brengt vooraanstaande Europese deskundigen en besluitvormers samen. Zij komen bijeen om goede praktijken uit te wisselen en toekomstige strategieën voor de aanpak van stress en psychosociale risico's in Europese ondernemingen te verkennen. Het evenement heeft plaats op 3 en 4 november 2015 in Bilbao, Spanje, en vormt de afsluiting van de twee jaar durende campagne voor een gezonde werkplek , gewijd aan ‘De aanpak van stress en psychosociale risico's op het werk’.

22/09/2015
Older workers

Het proefproject van het Europees Parlement over veiligheid en gezondheid van oudere werknemers, dat in 2013 via de Europese Commissie aan EU-OSHA is gedelegeerd, bereikt de eindfase. De projectresultaten worden tijdens een conferentie in Brussel op 22 september door EU-OSHA gepresenteerd. Hierbij zal een welkomstwoord worden gesproken door de heer Ole Christensen, lid van het Europees Parlement.

07/09/2015
Funding guide

If you are trying to identify funding sources for activities, initiatives or projects related to occupational safety and health (OSH), then look no further than the EU-OSHA funding guide.

Targeting EU-OSHA’s stakeholders, the guide provides a comprehensive and up-to-date overview of European funding opportunities.

31/08/2015
Legislation at EU-OSHA's Website

De nationale wetgeving van de lidstaten inzake veiligheid en gezondheid is onderworpen aan Europese regelgeving. Het gaat hierbij onder meer om wettelijk bindende EU-richtlijnen, niet-bindende EU-richtsnoeren om de tenuitvoerlegging van de richtlijnen te vergemakkelijken, en om EU-normen.

Verneem meer over de Europese en nationale wetgeving inzake veiligheid en gezondheid.

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elektriciteit is een vertrouwd en essentieel onderdeel van het dagelijkse leven, ook op de werkplek. Maar elektriciteit kan werknemers verwonden of doden en kan schade veroorzaken als er niet goed mee wordt omgegaan. Bij het werken met of in de nabijheid van elektriciteit kunnen eenvoudige voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op letsels aanzienlijk te beperken. Napo in: 'Onder hoogspanning!' beschrijft veelvoorkomende gevaren en risico's van elektriciteit en geeft enkele tips over veiligheid en preventie.

Pages