Hoogtepunten

16/10/2019

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

Op 16 oktober houdt EU-OSHA in Brussel een conferentie over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in micro- en kleine ondernemingen in Europa. Het evenement richt zich met name op de sectoren bouwnijverheid en landbouw die hoge risico’s met zich brengen en het betrekt de belangrijkste sociale partners bij het debat.

09/10/2019

Sommige groepen werknemers lopen bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen meer risico dan andere groepen. Dit kan gebeuren omdat deze werknemers onervaren, ongeïnformeerd of fysiek kwetsbaarder zijn. Andere redenen kunnen zijn dat zij vaker van baan veranderen of dat zij in sectoren werken waar weinig bewustzijn van de kwestie is. Ook kan er sprake zijn van een hogere of andere fysiologische gevoeligheid.

03/10/2019

Op 12 en 13 november sluiten EU-OSHA en zijn meest actieve partners en supporters de succesvolle campagne voor gezonde werkplekken 2018-2019 over de aanpak van gevaarlijke stoffen feestelijk af.

Voor een laatste keer tijdens deze campagne kunnen vooraanstaande Europese deskundigen en besluitvormers hun ervaringen en goede praktijken delen inzake het voorkomen van blootstelling aan, en een veilige omgang met gevaarlijke stoffen op het werk.

30/09/2019

Op 21 oktober geeft EU-OSHA, samen met zijn partners, het startsein voor de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, die erop gericht is een participerend en actief beheer van gevaarlijke stoffen aan te moedigen.

In de Europese Week, een belangrijk onderdeel van de huidige campagne voor een gezonde werkplek, worden overal in Europa honderden evenementen georganiseerd, zoals filmvertoningen, evenementen op sociale media, conferenties, tentoonstellingen, wedstrijden en opleidingssessies.

Pages

Pages