You are here

Hoogtepunten

11/10/2016

The 1st International Conference on Occupational Safety and Quality of Life takes place on 12 and 13 October 2016 in Prague.

The event is organised by the Czech Occupational Safety Research Institute under the auspices of EU-OSHA and the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic.

EU-OSHA Director Dr. Christa Sedlatschek opens the conference where the main focus is on facilitating longer and sustainable working lives. Conference topics include:

28/09/2016

Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs.

EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the unprecedented pressures on Europe’s health systems. The European Health Forum brings together health-related policy-makers and experts and is one of the most important health-related events of the year.

26/09/2016

De Bulgaarse arbeidsinspectie is een project gestart om werkgevers en werknemers bewuster te maken van problemen inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Het project heet "Optimalisatie en innovatie" en is opgezet als een deur-tot-deur informatiecampagne in bedrijven. De campagne wordt uitgevoerd door assistent-arbeidsinspecteurs om evaluaties van de risico's op het werk te promoten via OiRA tools en andere goede gezondheids- en veiligheidspraktijken.

21/09/2016

The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies took place in Luxembourg from 21st to 22nd of September 2016.

ASCH is a tripartite body, aimed to streamline the consultation process in the field of safety and health at the workplace and support the European Commission in the preparation, implementation and evaluation of OSH related activities. During two days, this Committee of experts was discussing the current situation of national OSH strategies, their methodology and evolution.

08/09/2016
Legislation at EU-OSHA's Website

De nationale wetgeving van de lidstaten inzake veiligheid en gezondheid is onderworpen aan Europese regelgeving. Het gaat hierbij onder meer om wettelijk bindende EU-richtlijnen, niet-bindende EU-richtsnoeren om de tenuitvoerlegging van de richtlijnen te vergemakkelijken, en om EU-normen.

Verneem meer over de Europese en nationale wetgeving inzake veiligheid en gezondheid.

01/09/2016
OSHwiki connecting community

OSHwiki is een ideale manier om online specialistische kennis uit te wisselen en samen te werken binnen de gemeenschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSH-gemeenschap).

De OSHwiki-artikelen worden geschreven door erkende beroepsbeoefenaars en academici op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, maar iedereen kan op het OSHwiki-platform gratis de grote hoeveelheid informatieve artikelen lezen. Bovendien ondersteunt het platform alle talen. Sommige artikelen zijn al geschreven en vertaald in andere talen dan het Engels door de OSHwiki-gemeenschap.

Pages