You are here

Hoogtepunten

19/06/2018

Het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) kan voor kleine en micro-ondernemingen een grote uitdaging vormen.

Wat zijn de meest doeltreffende beleidsmaatregelen, programma's en instrumenten voor de verbetering van VGW bij kleine en micro-ondernemingen? En hoe kunnen ondernemingen worden geholpen om die in de praktijk toe te passen?

07/06/2018

Twee nieuwe publicaties van EU-OSHA: de ene behandelt opkomende veiligheidsrisico’s op de arbeidsplaats in Europa als gevolg van de snelle ontwikkeling van e-retail, en de andere het toenemende gebruik van prestatieverhogende drugs.

E-retail is snel en uitermate concurrerend en is gericht op efficiency en lage kosten. Omdat deze sector zich ongetwijfeld verder zal uitbreiden, wordt in deze publicatie gekeken naar de gevolgen voor het welzijn van de werknemer, met de noodzakelijke specifieke aandacht voor het managen van deze vorm van handel.

25/05/2018

Voor welke problemen komen mensen te staan die na kanker weer gaan werken? Met welke problemen kunnen hun werkgevers te maken krijgen? Het onderzoek van EU-OSHA beoogt deze vragen te beantwoorden en vast te stellen wat er nodig is voor een succesvolle interventie gericht op re-integratie.

De bevindingen zijn in de vorm van een rapport, een samenvatting en presentaties gepubliceerd tijdens de jaarlijkse Europese Week tegen kanker (25-31 mei 2018).

18/05/2018

Binnen het overzichtsproject van EU-OSHA over werkgerelateerde ziekten heeft de workshop over "Waarschuwings- en sentinelsystemen voor het herkennen van werkgerelateerde ziekten in de EU" toonaangevende deskundigen en beleidsmakers uit heel Europa bijeengebracht om van gedachten te wisselen over de bestaande waarschuwings- en sentinelsystemen zoals die in de evaluatie van EU-OSHA worden beschreven.

15/05/2018

De film Napo in... een stoffige werkplaats toont enkele werksituaties waarbij werknemers blootgesteld kunnen worden aan houtstof, metaaldeeltjes, meel of andere soorten stof. In de lijn van de campagne Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan! voor een gezonde werkplek toont deze Napo-film hoe belangrijk het is blootstelling aan stof doeltreffend tegen te gaan teneinde ziekte en ongevallen te voorkomen.

04/05/2018

EU-OSHA zet de samenwerking voort met het Internationale festival van Leipzig voor documentaires en animatiefilms (DOK Leipzig 2018) dat plaatsvindt van 29 oktober tot en met 4 november en waar de filmprijs voor een gezonde werkplek uitgereikt wordt.

Met deze prijs wordt de beste documentaire of animatiefilm over werkgerelateerde thema’s beloond met een geldsom van 5 000 EUR en ondertiteling van de film in een aantal Europese talen.

Pages