Hoogtepunten

Slimme digitale systemen zijn gearriveerd om de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) te bevorderen. Het gebruik van technologieën zoals artificiële intelligentie, wearables en augmented reality zal meer en meer ingang vinden om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en fit zijn. Als u uw kennis over slimme digitale technologieën wilt uitbreiden, is het goed om te weten...

Samenwerken met robots om ons werk gemakkelijker en veiliger te maken is niet langer iets van de toekomst. EU-OSHA heeft het gebruik van op robotica en artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen voor het automatiseren van taken op de werkplek geanalyseerd, met speciale aandacht voor de gevolgen ervan voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het doel is te...

Nu de klimaatverandering zich laat voelen, kunnen de werkomgeving en de veiligheid en gezondheid van de werknemers er negatieve gevolgen van ondervinden. Werknemers in tal van sectoren kunnen te maken krijgen met stijgende omgevingstemperaturen, die kunnen leiden tot hittestress. Het grootste risico lopen buitenwerkers in de landbouw of de bouw, hoewel ook personeel dat binnen...

EU-OSHA heeft onlangs acht casestudy’s gepubliceerd waarin is onderzocht hoe automatisering van taken via op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen met succes kan worden toegepast om het welzijn van werknemers te waarborgen. In de publicaties wordt de impact van deze systemen op de veiligheid en gezondheid op het werk onderzocht en worden de drijvende krachten...

Vandaag publiceert EU-OSHA zijn meest recente verslag “Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa: stand van zaken en trends in 2023” ter gelegenheid van de EU-top inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Het verslag biedt een overzicht van mogelijke verbeteringen, stagnerende ontwikkelingen, probleemgebieden en toekomstige uitdagingen op het gebied van VGW. De...

Digitale werkplatforms hebben een omwenteling teweeggebracht in de arbeidswereld. Dit heeft nieuwe uitdagingen gecreëerd, die daadkrachtig moeten worden aangepakt. De EU telt momenteel meer dan 500 actieve platforms. Die scheppen weliswaar werkgelegenheid, maar tegelijkertijd stellen ze de betrokken werknemers bloot aan risico’s zoals intensievere arbeidspatronen, een beperkte...

Het Europees Jaar van de vaardigheden wordt door de Europese Commissie gelanceerd op de Dag van Europa (9 mei 2023). Het actiejaar loopt tot 9 mei 2024 en heeft tot doel meer bewustzijn te kweken voor het belang van vaardigheden voor werkgelegenheid, concurrentievermogen en groei. EU-OSHA levert een actieve bijdrage aan het Europees Jaar met zijn Oshvet-project dat bedoeld is...

Onze nieuwe thematische webrubriek over Gezondheids- en sociale zorg en veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) is nu online! De rubriek biedt een inleiding tot het lopende onderzoek naar hoe veilige en gezonde werkplekken voor professionele zorgverleners kunnen worden gerealiseerd. In de rubriek worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoekproject "Gezondheids- en...

De nieuwe website voor de komende campagne voor een gezonde werkplek 2023-25 over digitale technologieën op het werk is gelanceerd. Ontdek de uitvoerige bronnen en informatie rond deze campagne en lees meer over de risico’s en voordelen van digitalisering op het werk en de veiligheid en de gezondheid van werknemers kunnen worden gewaarborgd. Bekijk alvast hoe u aan de campagne...

De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, die jaarlijks op 28 april plaatsvindt en door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) wordt georganiseerd, vestigt de aandacht op een veilige en gezonde werkomgeving als grondbeginsel en grondrecht op het werk. Bij EU-OSHA staat de viering in het kader van beginsel 10 van de Europese pijler van sociale rechten. Het...