Hoogtepunten

31/03/2020

Image: napofilm.net

De nieuwste productie van het Napo-consortium plaatst het werken op hoogte in de schijnwerpers.

Met de gebruikelijke dosis kenmerkende humor worden in Napo in… werken op hoogte belangrijke thema’s aangepakt, uiteenlopend van risicobeoordeling en training tot valpreventie en alternatieve oplossingen. In de scènes komt een verscheidenheid aan beroepen en werksituaties aan bod, die een groot risico met zich brengen om te vallen van grote hoogten.

25/03/2020

Source: hsa.ie

Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community!

This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-healthcare settings on the novel coronavirus, COVID-19.

It explains how to help prevent the spread of respiratory infections such as COVID-19 and what to do if someone with suspected or confirmed to have COVID-19 has been in the workplace.

You will also find advice on travel and meetings as well as links to further information and resources.

23/03/2020

Source: ecdc.europa.eu

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), zusteragentschap van EU-OSHA, houdt de verspreiding van het coronavirus nauwlettend in de gaten en plaatst regelmatig updates en informatiebronnen op zijn website.

Ook door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het Canadese Centrum voor gezondheid en veiligheid op het werk (CCOHS) is praktische informatie voor werkplekken gepubliceerd.

20/03/2020

 © EU-OSHA /David Tijero Osorio

De elektronische gids VeSafe is een interactief informatieloket voor met voertuigen verband houdende risico's op het werk. U kunt er terecht voor veilig rijden, transport de werkplaats en werken op of langs wegen. De gids is een gezamenlijk initiatief van EU-OSHA en de Europese Commissie en bevat veel voorbeelden van goed en efficiënt handelen en een overzicht van belangrijke verordeningen.

12/03/2020

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Dit meest recente samenvattende verslag is onderdeel van een groter project van EU-OSHA voor de analyse van nationale en Europese gegevens inzake arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s). In het verslag wordt ingegaan op de prevalentie en het bereik van spier- en skeletaandoeningen, de aan deze aandoeningen verbonden risicofactoren, de invloed van SSA’s op de gezondheid en de preventie ervan op de werkplek.

06/03/2020

© EU-OSHA /Courtesy of the Cypriot Department of Labour Inspection

Op 8 maart krijgen we een kans die we met beide handen moeten aangrijpen: deze dag, waaraan jaarlijks overal ter wereld aandacht wordt besteed, herinnert ons eraan dat we ons moeten blijven inspannen om gendergerelateerde stereotypen uit te bannen en biedt tegelijkertijd gelegenheid om de prestaties, creativiteit en kracht van vrouwen te vieren.

Internationale Vrouwendag biedt een uitstekend platform om mensen bewust te maken van de problemen die werkende vrouwen dagelijks ervaren. Dit is ook een topprioriteit in de verschillende onderzoeksactiviteiten van EU-OSHA. 

26/02/2020

© EU-OSHA / Filip De Smet

Uit onze nieuwe casestudy is gebleken hoe een multinationale autofabrikant het kosteloos beschikbare Online interactive Risk Assessment-platform (OiRA) van EU-OSHA op zijn eigen behoeften heeft afgestemd. Het resultaat? Een sterk gepersonaliseerde, kostenefficiënte bedrijfsbrede oplossing voor risicobeoordeling op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Deze methode biedt de mogelijkheid werknemers bij de risicobeoordeling te betrekken, kan wereldwijd worden ingevoerd en is overdraagbaar naar ieder groot bedrijf dat het risicobeheer wil verbeteren en standaardiseren.

Pages

Pages