You are here

Hoogtepunten

02/10/2018

Op 22 oktober geeft EU-OSHA, samen met zijn partners, het startsein voor de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, die erop gericht is een participerend en actief beheer van gevaarlijke stoffen aan te moedigen.

In de Europese Week, een belangrijk onderdeel van de huidige campagne voor een gezonde werkplek, worden overal in Europa honderden evenementen georganiseerd, zoals filmvertoningen, evenementen op sociale media, conferenties, tentoonstellingen, wedstrijden en opleidingssessies.

28/09/2018

Deze samenvatting geeft de zienswijzen van deskundigen weer die zij naar voren brachten tijdens de conferentie op hoog niveau ‘When size matters … the way forward in improving occupational safety and health in Europe’s micro and small enterprises (MSEs)’ (conferentie met als doel na te gaan hoe veiligheid en gezondheid op het werk bij micro- en kleine ondernemingen (mko's) in Europa verbeterd kan worden).

Pages