You are here

Hoogtepunten

28/09/2016

Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs.

EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the unprecedented pressures on Europe’s health systems. The European Health Forum brings together health-related policy-makers and experts and is one of the most important health-related events of the year.

26/09/2016

De Bulgaarse arbeidsinspectie is een project gestart om werkgevers en werknemers bewuster te maken van problemen inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Het project heet "Optimalisatie en innovatie" en is opgezet als een deur-tot-deur informatiecampagne in bedrijven. De campagne wordt uitgevoerd door assistent-arbeidsinspecteurs om evaluaties van de risico's op het werk te promoten via OiRA tools en andere goede gezondheids- en veiligheidspraktijken.

21/09/2016

The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies is taking place in Luxembourg from 21st to 22nd of September 2016.

ASCH is a tripartite body, aimed to streamline the consultation process in the field of safety and health at the workplace and support the European Commission in the preparation, implementation and evaluation of OSH related activities. During two days, this Committee of experts will be discussing the current situation of national OSH strategies, their methodology and evolution.

08/09/2016
Legislation at EU-OSHA's Website

De nationale wetgeving van de lidstaten inzake veiligheid en gezondheid is onderworpen aan Europese regelgeving. Het gaat hierbij onder meer om wettelijk bindende EU-richtlijnen, niet-bindende EU-richtsnoeren om de tenuitvoerlegging van de richtlijnen te vergemakkelijken, en om EU-normen.

Verneem meer over de Europese en nationale wetgeving inzake veiligheid en gezondheid.

01/09/2016
OSHwiki connecting community

OSHwiki is een ideale manier om online specialistische kennis uit te wisselen en samen te werken binnen de gemeenschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSH-gemeenschap).

De OSHwiki-artikelen worden geschreven door erkende beroepsbeoefenaars en academici op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, maar iedereen kan op het OSHwiki-platform gratis de grote hoeveelheid informatieve artikelen lezen. Bovendien ondersteunt het platform alle talen. Sommige artikelen zijn al geschreven en vertaald in andere talen dan het Engels door de OSHwiki-gemeenschap.

19/08/2016

Indien u een internationale of pan-Europese organisatie of onderneming bent, nodigt EU-OSHA u er graag toe uit om een officiële campagnepartner te worden voor de campagne 2016-2017 Gezond werk, voor alle leeftijden.

Officiële partner van de campagne worden heeft verschillende voordelen, die variëren van de vele mogelijkheden om te netwerken en goede praktijken uit te wisselen tot de gelegenheid om uw zichtbaarheid te vergroten en erkenning te krijgen voor uw betrokkenheid.

12/08/2016

Op 12 augustus 2016 vindt de Internationale Jongerendag plaats. De aandacht wordt gevestigd op de uitdagingen voor jongeren over de hele wereld.

Jongeren, tussen 18 en 24 jaar, zijn bij uitstek kwetsbaar voor gevaren op de werkplek. Ze lopen 40% meer risico op niet-dodelijke letsels dan oudere werknemers in alle sectoren. EU-OSHA zet zich in om dit aan te pakken en, in het kader van dit streven, bevordert de campagne van 2016-17 gezond werk, voor alle leeftijden.

Pages