You are here

Hoogtepunten

29/06/2017

De bevolking en de beroepsbevolking van de EU zijn aan het vergrijzen. Dit is niet zonder gevolgen voor de werkgelegenheid, de werkomstandigheden, de levensstandaard en het welzijn. Hoe moeten we deze problemen tegemoet treden? Een nieuw rapport, dat is gecoördineerd door EU-OSHA, toont hoe informatie van vier agentschappen nuttig kan zijn bij het uitwerken van beleidsmaatregelen die elkaar aanvullen en groter zijn dan de som van de delen.

25/05/2017

Het gezamenlijke analyserapport betreft drie grote Europese enquêtes en biedt een helder en gedetailleerd beeld van de wijze waarop wordt omgegaan met veiligheid en gezondheid op het werk in Europa. Dit uitvoerige overzicht geeft inzicht in zowel de gezichtspunten van de organisaties - inzake risicobeheer en risicobewustzijn - als die van de werknemers - inzake blootstelling aan risico's en werkplekgerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten.

Pages