Hoogtepunten

Mensen met multiple sclerose (MS) lijden aan aandoeningen van het bewegingsapparaat, met alle gevolgen van dien voor hun vermogen om te werken. In een gezamenlijke discussienota van het Italiaanse Nationaal Instituut voor arbeidsongevallenverzekering (INAIL) en EU-OSHA worden preventiemaatregelen en -strategieën uiteengezet die de gevolgen van aandoeningen van het...

De toekomst is al hier en ook de werkplek past zich aan aan nieuwe manieren van werken en nieuwe technologieën. Napo wil ervoor zorgen dat deze transitie zo veilig en gezond mogelijk verloopt door kansen te benutten en de uitdagingen te overwinnen, voor een betere werkomgeving. Automatisering, collaboratieve robots en exoskeletten kunnen de veiligheid en gezondheid op het werk...

Frankrijk heeft op 1 januari het voorzitterschap van de Raad overgenomen van Slovenië. Het Franse voorzitterschap is gecentreerd rond de begrippen herstel, kracht en saamhorigheid. Het gaat voor een soevereiner, digitaler, socialer en menselijker Europa. In de zes maanden van het voorzitterschap, dat eindigt op 30 juni, zullen diverse Europese wetten worden besproken of...

Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of interseksuele (LHBTI) werknemers in de EU kampen nog steeds met psychosociale en organisatorische risico’s, waaronder discriminatie, intimidatie en pesten op de werkplek. Door gebrek aan bescherming en bevordering van hun veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) staan de geestelijke gezondheid en het welzijn van LHBTI...

In een nieuw verslag worden de verbanden tussen psychosociale omstandigheden en aandoeningen aan het bewegingsapparaat (ook wel spier- en skeletaandoeningen – SSA’s) op de werkplek onderzocht aan de hand van gegevens uit de meest recente edities van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden en de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s. Uit dit...

Sta op de Dag van de Migrant van de Verenigde Naties (18 december) eens stil bij de prevalentie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen – SSA’s) onder arbeidsmigranten en bij de redenen waarom de desbetreffende risicofactoren groter zijn voor deze groep. 51 % van de arbeidsmigranten brengt minimaal een kwart van de werktijd door in pijnlijke...

In een nieuwe casestudy wordt onderzocht hoe Frankrijk in diverse sectoren interactieve online-tools voor risicobeoordeling (Online interactive Risk Assessment – OiRA) heeft ingevoerd voor micro- en kleine ondernemingen. OiRA is in Frankrijk een groot succes: zo wordt bijvoorbeeld de restauranttool door 25 % van alle in het land geregistreerde restaurants gebruikt. De door het...

Nieuwe technologieën als oogstrobots, machines die onkruid verdelgen met een laser en automatische irrigatiesystemen veranderen de land- en bosbouwpraktijken ingrijpend. Het is belangrijk dat risicobeoordelingen daarmee gelijke tred houden. Digitalisering zorgt voor minder handmatig werk – en daarmee minder gezondheidsproblemen als spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) – maar...

In twee nieuwe discussienota’s wordt onderzoek gedaan naar virtuele werkomgevingen en dynamische risicobeoordeling. In de eerste discussienota wordt gefocust op de invloed van de digitale transformatie op de virtuele werkomgeving en gezondheid en veiligheid op het werk. In de tweede discussienota wordt nagegaan hoe bij dynamische risicobeoordeling, een term die wordt gebruikt...

Tijdens het seminar met als titel “The Future is here: an occupational safety and health perspective” wordt gefocust op veel van de huidige urgente uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, en wordt een beeld geschetst van wat in de toekomst relevant zal blijven. William Cockburn, uitvoerend directeur ad interim van EU-OSHA, geeft een overzicht van de...