Hoogtepunten

25/09/2020

De rijke taaldiversiteit van Europa vormt een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van het continent dat behouden en versterkt moet worden. Daarom vieren we elk jaar op 26 september de Europese Dag van de Talen.

Meertaligheid is een van de hoekstenen van het werk van EU-OSHA om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Door meertaligheid wordt er meer kennis gedeeld tussen culturen en worden boodschappen effectiever verspreid.

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Exoskeletten voor werknemers zijn op het lichaam gedragen hulpmiddelen waarmee de fysieke belasting op de werkplek kan worden verminderd. Deze hulpmiddelen kunnen een oplossing bieden als andere technische, organisatorische of ergonomische maatregelen niet voldoende zijn. Het gebruik ervan is nog beperkt. Een ergonomisch ontwerp en een biomechanische risicobeoordeling zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat deze hulpmiddelen breder worden geaccepteerd en toegepast, en zijn onmisbaar voor hun effectiviteit bij het voorkomen van spier- en skeletaandoeningen (SSA’s).

08/09/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Werkplekken in de EU moeten voorbereid zijn op toekomstige COVID-19-uitbraken, inclusief de vaccinatiegraad voor seizoensgriep, met name in de belangrijkste sectoren en beroepen in de gezondheidszorg.

Om de druk van de seizoensgriep te verminderen, is een gecoördineerde reactie nodig met acties om de aanpak van de vaccinatie tegen griep in alle lidstaten te verbeteren en met preventieve maatregelen om de verspreiding van de griep te beperken.

25/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Verwondingen op de werkplek, een slechte gezondheid en sterfgevallen zorgen voor enorme economische kosten voor individuen, werkgevers, overheden en de maatschappij. Maar hoe komen we aan een nauwkeurige methode om die kosten te berekenen?

Om een beter inzicht te krijgen in de economische lasten hebben we gekeken naar vijf EU-lidstaten, waarbij we twee verschillende benaderingen hebben gebruikt om de kosten te schatten.

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

De uitbraak van COVID-19 en de klimaatnoodtoestand vereisen dringend wereldwijde actie. Actieve deelname van jongeren is hierbij van het grootste belang. Op de Internationale Jongerendag, die op 12 augustus wordt gevierd, ligt daarom de nadruk op het betrekken van jongeren op alle niveaus van de maatschappij bij zinvolle initiatieven om de huidige uitdagingen aan te pakken.

10/08/2020

© EU-OSHA

De VGW-barometer is de eerste datavisualisatietool met actuele informatie over de stand van zaken en trends op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de EU.

De tool bestaat uit vier groepen indicatoren betreffende een reeks onderwerpen over VGW, zoals toonaangevende deskundigen, nationale strategieën, arbeidsomstandigheden en statistieken. U kunt gegevens visualiseren en vergelijken, grafieken genereren en rapporten over specifieke onderwerpen downloaden.

Pages

Pages