You are here

Hoogtepunten

31/08/2015
Legislation at EU-OSHA's Website

De nationale wetgeving van de lidstaten inzake veiligheid en gezondheid is onderworpen aan Europese regelgeving. Het gaat hierbij onder meer om wettelijk bindende EU-richtlijnen, niet-bindende EU-richtsnoeren om de tenuitvoerlegging van de richtlijnen te vergemakkelijken, en om EU-normen.

Verneem meer over de Europese en nationale wetgeving inzake veiligheid en gezondheid.

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elektriciteit is een vertrouwd en essentieel onderdeel van het dagelijkse leven, ook op de werkplek. Maar elektriciteit kan werknemers verwonden of doden en kan schade veroorzaken als er niet goed mee wordt omgegaan. Bij het werken met of in de nabijheid van elektriciteit kunnen eenvoudige voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op letsels aanzienlijk te beperken. Napo in: 'Onder hoogspanning!' beschrijft veelvoorkomende gevaren en risico's van elektriciteit en geeft enkele tips over veiligheid en preventie.

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Het belang van micro- en kleine ondernemingen voor de Europese economie is enorm. In 2013 waren 99,8% van alle niet-financiële ondernemingen in de EU kleine of middelgrote ondernemingen (kmo's). Met zijn project ‘Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in micro- en kleine ondernemingen in Europa’ wil EU-OSHA nagaan aan welke essentiële voorwaarden moet worden voldaan om een omgeving te scheppen waarin het VGW-beheer aanzienlijk kan worden verbeterd.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

Pages