Hoogtepunten

Elk jaar wordt op 4 februari Wereldkankerdag gehouden om kanker onder de aandacht te brengen en ons aan te moedigen om actie te ondernemen in de strijd tegen kanker. EU-OSHA is vastberaden om een bijdrage leveren in de strijd tegen kanker, de voornaamste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU. In dat kader wordt deze maand het veldwerk van EU-OSHA’s Enquête over de...

Arbeidsinspectiediensten beogen met behulp van systemen van sancties en gestandaardiseerde maatregelen de naleving van voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk in de Europese Unie te ondersteunen. Deze systemen omvatten inspecties ter plaatse door arbeidsinspecteurs voor het toezicht op en de handhaving van nationale wetgeving en strategieën ter voorkoming van...

Digitale monitoringsystemen in de vorm van apps, camera’s en wearables voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) kunnen van de werkplek een veiligere omgeving maken. Dergelijke systemen zijn echter alleen doeltreffend als de informatie die ermee wordt verzameld en geanalyseerd correct en nauwkeurig is, ongeacht of het nagestreefde doel proactief (preventie) dan wel...

Beeld u eens in: een wereld waarin elke onderneming gratis in een handomdraai de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op haar werkplek kan beoordelen. Deze droom is nu werkelijkheid geworden dankzij de nieuwe generieke interactieve onlinetool voor risicobeoordeling (OiRA)! Met deze tool kan elk bedrijf – uit elke sector – een gedegen preventief actieplan uitwerken om zijn...

De VGW-barometer voor de weergave van actuele gegevens over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in Europa is nu gebruiksvriendelijker dan ooit. De belangrijkste VGW-indicatoren zijn opgesplitst in twee categorieën: “ongevallen, ziekten en welzijn” en “arbeidsomstandigheden en preventie”. Er is een nieuwe indicator toegevoegd, werkgerelateerde aandoeningen, waarmee op...

Aan het einde van weer een druk en productief jaar willen wij onze nationale focus points, partners en vrienden van harte bedanken voor hun sterke inspanningen en hun toewijding aan onze gezamenlijke doelstelling: het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op het werk in Europa. We kijken ernaar uit om volgend jaar samen van start te gaan met onze nieuwe campagne voor...

Als u op zoek bent naar informatie over een veilig gebruik van voertuigen tijdens het werk, heeft VeSafe veel belangrijke tips te bieden. VeSafe is een interactieve, gratis en gebruiksvriendelijke e-gids over veilig rijden, vervoer op de werkplek en werken op of langs de weg. De gids is opgesteld door EU-OSHA in samenwerking met de Europese Commissie. Hij bevat een groot aantal...

Nu de campagne “Gezond werk: verlicht de last!” 2020-2022 ten einde loopt, wil EU-OSHA zijn netwerk van focal points en alle andere campagnepartners in heel Europa bedanken voor hun bijdrage aan het succes ervan. Miljoenen medewerkers hebben last van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, en gezamenlijk hebben wij het bewustzijn vergroot over hoe deze aandoeningen zo effectief...

Krachtige inzichten in de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat van topdeskundigen en besluitvormers maakten van de bijeenkomst “Een gezonde werkplek” 2022 van EU-OSHA een interessant en betekenisvol evenement. De conferentie, die op 14 en 15 november in Bilbao werd gehouden en meer dan 400 deelnemers trok, toonde aan hoezeer de campagne “Verlicht de last!” heeft...

Een groot aantal werknemers in de EU wordt potentieel blootgesteld aan zogenaamde bij werkprocédés vrijkomende kankerverwerkkende stoffen, waarbij het met name gaat om uitlaatgassen zoals dieselmotoremissies, silicastof, stof van hardhout en lasrook. En daar zijn ze zich vaak niet van bewust! In een nieuwe videoclip illustreren Napo en zijn collega’s typische beroepen waarin de...