You are here

Hoogtepunten

26/07/2016

Napo, de held van de campagne voor een gezonde werkplek, leidt ons naar een gezonde toekomst. In deze nieuwe film krijgt Napo de gave van tijdreizen. Met zijn nieuwe macht verkent hij verleden en toekomst en toont hij de belangrijkste elementen van gezondere en productievere werkplekken in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking.

28/06/2016

Middels een project dat gericht is op micro- en kleine ondernemingen (mko's) — de groep ondernemingen waar in Europa het hoogste risico op werkgerelateerde ongevallen en gezondheidsproblemen bestaat — stelt EU-OSHA vast op welke manier beleidsmaatregelen, strategieën en praktische oplossingen de veiligheid en gezondheid (VGW) in deze ondernemingen kunnen helpen verbeteren.

23/06/2016

OiRA (Online interactive Risk Assessment) groeit snel in populariteit als risicobeoordelingstool onder micro- en kleine ondernemingen in Europa.

OiRA is een door EU-OSHA ontwikkelde webapplicatie die micro- en kleine ondernemingen in staat stelt risicobeoordelingen uit te voeren en preventieplannen op te stellen. Dit gebeurt via interactieve tools die zijn afgestemd op de sector, de taal en de nationale context van de gebruiker.

21/06/2016

De eerste groep officiële campagnepartners heeft zich aangesloten bij de campagne 2016-2017 "Gezond werk, voor alle leeftijden", die gericht is op een duurzaam arbeidsleven en gezond ouder worden. Door zich aan te sluiten bij de campagne kunnen organisaties het goede voorbeeld geven en het voortouw nemen bij praktische oplossingen voor leeftijdsmanagement op de werkvloer. De campagnepartners genieten de voordelen van meer zichtbaarheid, campagnehulpmiddelen en -materialen, netwerkvorming en wederzijds leren.

14/06/2016

In zijn jaarverslag over 2015 geeft EU-OSHA een overzicht van de belangrijkste activiteiten die het Agentschap dat jaar heeft ontplooid. Zijn vlaggenschipprojecten waren stuk voor stuk succesvol: het Agentschap publiceerde de eerste bevindingen van Esener-2, sleepte een certificaat voor beste praktijken in de wacht voor het OiRA-project en sloot de campagne ‘Werk zonder stress’ af met de topbijeenkomst ‘Een gezonde werkplek’.

Pages