Hoogtepunten

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Zwaar lichamelijk werk zoals het tillen van patiënten vormt een belangrijke risicofactor voor spier- en skeletaandoeningen. Deze zijn een grote bron van zorg voor werknemers in de gezondheidszorg, die vaak melding maken van rugklachten en pijn in de bovenste ledematen. Hoe kunnen SSA’s in deze sector worden aangepakt?

Onze discussienota biedt een overzicht van SSA’s op werkplekken in de gezondheidszorg, analyseert risicofactoren en bespreekt effectieve maatregelen om die aandoeningen te voorkomen, te verminderen en te beheersen.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Door de uitbreiding van de wereldhandel in de laatste decennia zijn de transnationale betrekkingen tussen leveranciers toegenomen. Dit ging veelal samen met een algemene tendens in de lidstaten om diensten in de toeleveringsketen uit te besteden.

In deze discussienota worden de problemen en de nieuwe mogelijkheden uiteengezet, die zich op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk voordoen in het licht van recente en te verwachten veranderingen in de betrekkingen met leveranciers. De auteurs bespreken de te bewandelen weg aan de hand van voorbeelden van goede praktijken.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

In een nieuw verslag worden de bevindingen samengevat van het meerjarenproject van EU-OSHA waarin onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van de preventie van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA's) bestudeerd worden. Dit project is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van strategieën voor de aanpak van dit veel voorkomende probleem op het gebied van veiligheid en gezondheid op werkplekken in Europa.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Op basis van de nieuwste gegevens van de in 2019 gehouden derde Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener) hebben wij onze Esener-gegevensvisualisatietool bijgewerkt.

Voortaan is het mogelijk om de resultaten van Esener 2019 en die van Esener 2014 op Europees en nationaal niveau en per bedrijfstak of bedrijfsgroottecategorie te vergelijken.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Slimme persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bieden het vooruitzicht op meer veiligheid en comfort op de werkplek door het gebruik van verbeterde materialen of elektronische componenten. Voordat zij met succes op werkplekken in Europa kunnen worden toegepast, moeten echter nog verschillende obstakels worden overwonnen. In een nieuwe discussienota wordt onderzocht welke kansen deze nieuwe technologieën bieden en welke risico’s zij inhouden.

01/06/2020

© EU-OSHA

De VGW-barometer is de eerste datavisualisatietool met actuele informatie over de stand van zaken en trends op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de EU.

De tool bestaat uit vier groepen indicatoren betreffende een reeks onderwerpen over VGW, zoals toonaangevende deskundigen, nationale strategieën, arbeidsomstandigheden en statistieken. U kunt gegevens visualiseren en vergelijken, grafieken genereren en rapporten over specifieke onderwerpen downloaden.

De VGW-barometer wordt regelmatig geactualiseerd met nieuwe indicatoren.

Pages

Pages