Hoogtepunten

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Na een succesvolle topbijeenkomst ter afsluiting van de campagne, dankt EU-OSHA alle partners voor hun deelname aan de campagne 2018-2019, Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!. Hun harde werk heeft de campagne zo doeltreffend gemaakt.

En er wordt al flink gewerkt aan de volgende campagne. De campagne 2020-2022 – Gezond werk: verlicht de last! – richt zich op aandoeningen aan het bewegingsapparaat, een aanhoudend probleem dat miljoenen werknemers in heel Europa treft.

21/11/2019

© INSHT

Ons nieuwe rapport bespreekt de wetenschappelijke literatuur over specifieke arbeidsgerelateerde ziekten – zoals infectieziekten en allergieën – die door biologische agentia worden veroorzaakt. Het bevat tevens de bevindingen van een enquête onder deskundigen en een evaluatie van systemen die EU-lidstaten hanteren om dergelijke ziekten en blootstellingen te monitoren. Het rapport doet aanbevelingen voor betere bewakingsmethoden, preventiestrategieën en -beleid.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Bedrijven melden nog steeds als risicofactor voor de gezondheid van werknemers in heel Europa de omgang met lastige mensen, repetitieve arm- en handbewegingen en het tillen en verplaatsen van mensen of zware lasten, aldus de eerste bevindingen van de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener-3).

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

In ons nieuwe algemene Europees overzichtsverslag en de samenvatting daarvan wordt bekeken welke invloed spier- en skeletaandoeningen (aandoeningen aan het bewegingsapparaat) hebben op de Europese beroepsbevolking, de samenleving en de economie.

Deze publicaties maken deel uit van een grootschalig EU-OSHA-project dat is gericht op het analyseren van nationale en Europese gegevens over deze aandoeningen, de effecten daarvan op gezondheid en werk, de risicofactoren en preventie- en herintegratiemaatregelen.

12/11/2019

EU-OSHA en zijn partners en belanghebbenden komen in Bilbao bij elkaar voor de laatste mijlpaal van de campagne “Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” voor 2018-2019.

Tijdens de topbijeenkomst worden de resultaten van de campagne gevierd en krijgen afgevaardigden de gelegenheid ervaringen en beste praktijken uit te wisselen op het gebied van vervanging van gevaarlijke stoffen, beperking van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en uitdagingen voor een effectieve preventie.

07/11/2019

Het online interactieve risicobeoordelingsplatform van EU-OSHA – OiRA – is een mijlpaal in de 25 jaar dat het Agentschap daadwerkelijke risicobeoordeling en -beheer op de werkplek bevordert en faciliteert.

Het gebruikersvriendelijke webplatform helpt ondernemingen in heel Europa, in het bijzonder micro- en kleine ondernemingen, veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk in een reeks sectoren te beoordelen en te beheren - en dat in een groot aantal Europese talen.

Pages

Pages