Cyprus

Het departement Arbeidsinspectie is het nationaal focal point voor Cyprus.


Het departement valt onder het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid. Het belangrijkste doel van het departement op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk is toezien op passende en adequate niveaus van veiligheid en gezondheid op het werk teneinde arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen of drastisch te verminderen en het publiek te beschermen tegen risico's die voortkomen uit werkactiviteiten.


Als focal point is het departement verantwoordelijk voor de organisatie van het Nationaal Informatienetwerk en neemt het deel aan het opstellen en verwezenlijken van de agenda van het Agentschap. Het Nationaal Informatienetwerk is samengesteld uit de sociale partners, evenals andere organisaties, met bijzondere interesse in de arbo-sector.


Het departement neemt deel aan de organisatie van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, maakt zich sterk voor de Europese competitie voor goede praktijken op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Het departement neemt ook actief deel aan de bijeenkomsten van de focal points en de raad van bestuur van het agentschap, evenals aan de bijeenkomsten van deskundigengroepen.


Contactgegevens van focal point

Department of Labour Inspection, Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
12 Apelli Street
1080 Nicosia
Cyprus
Contact person:
Anastassios YIANNAKI
Tel: +357 2240 5623
E-mailadres: ayiannaki [at] dli [dot] mlsi [dot] gov [dot] cy