Malta

De
nationale instantie die in Malta verantwoordelijk is voor gezondheid en
veiligheid op het werk is de OHSA (Occupational Health and Safety
Authority) die in 2000 werd opgericht door de OHSA-wet XXVII. De leden
van de raad van bestuur van OHSA worden benoemd door de minister. Dat
gebeurt in overleg met de leden van de zogeheten tripartite, die in
hoofdzaak worden vertegenwoordigd door werkgevers, werknemers en
vakbonden. Er is tevens een uitvoerend orgaan dat instaat voor de
volgende taken: • toepassen van de bepalingen van de OHSA-wet XXVII van 2000 en van alle regels of beschikkingen uit hoofde van genoemde wet,
 • vastleggen
  van strategieën in overleg met de president-directeur, waarmee het
  algemene nationale beleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk
  kan worden uitgevoerd,
 • advies verstrekken aan de minister die
  verantwoordelijk is voor gezondheid en veiligheid op het werk wat
  betreft het opstellen van voorschriften om een hoog niveau van
  gezondheid en veiligheid op het werk te bevorderen, te behouden en te
  beschermen,
 • controleren of de relevante wetgeving inzake
  gezondheid en veiligheid op het werk wordt nageleefd en
  handhavingsmaatregelen nemen,
 • voorschriften of gedragscodes
  voorbereiden die nodig zijn om een hoog niveau van gezondheid en
  veiligheid op het werk te bevorderen, te behouden en te beschermen,
 • de
  verbreiding van informatie stimuleren over gezondheid en veiligheid op
  het werk en over de vereiste methoden om verwondingen,
  gezondheidsproblemen of sterfgevallen op het werk te voorkomen,
 • onderwijs
  en opleiding aanmoedigen over gezondheid en veiligheid op het werk en
  het reageren op noodgevallen en eerste hulp op de arbeidsplaats, (h)
  gegevens en statistieken samenbrengen en analyseren over verwondingen,
  gezondheidsproblemen en sterfgevallen, en over onderwerpen die bij
  gezondheid en veiligheid op het werk horen,
 • registers bijhouden
  over fabrieken, installaties, apparatuur, machines, artikelen, stoffen
  of chemische stoffen die bedoeld zijn voor gebruik op het werk en die
  naar de mening van OHSA een ernstig risico vormen voor de gezondheid en
  veiligheid op het werk,
 • onderzoek uitvoeren naar alles wat te
  maken heeft met gezondheid en veiligheid op het werk, maar ook om het
  niveau van gezondheid en veiligheid te bepalen op iedere arbeidsplaats,
 • wetenschappelijk
  onderzoek stimuleren en uitvoeren ten behoeve van betere methoden om
  gezondheidsproblemen, verwondingen of sterfgevallen op het werk te
  voorkomen,
 • registers bijhouden van personen die bevoegd zijn
  advies te geven over onderwerpen die te maken hebben met gezondheid en
  veiligheid op het werk.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt