Tsjechië

In Tsjechië vallen veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk hoofdzakelijk onder de bevoegdheden van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken, dat ook zorgt voor de dialoog met de sociale partners en met het Ministerie van Gezondheid van Tsjechië. Tot op zekere hoogte valt het onderwerp binnen de bevoegdheden van het Tsjechisch Bureau voor de mijnbouw, en ook van het Staatsbureau voor nucleaire veiligheid.

Het "Staatsbureau voor de arbeidsinspectie" ziet samen met de regionale inspecties toe op de naleving van normen op het gebied van veiligheid op het werk en arbeidsomstandigheden. De Staatsdienst voor bescherming van gezondheid op het werk, die onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Gezondheid van Tsjechië, is verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van gezondheidsnormen op het werk. Het Tsjechisch Bureau voor de Mijnbouw ziet toe op de naleving van gezond- en veiligheidsnormen in de mijnsector, en op het gebruik van explosieven. Het Staatsbureau voor nucleaire veiligheid is verantwoordelijk voor wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling.

De tripartiete Raad voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, het adviesorgaan van de Tsjechische regering, coördineert activiteiten van tal van staatsinstellingen en sociale partners op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. De raad wordt voorgezeten door de minister van Arbeid en Sociale Zaken.

Het Tsjechische focal point coördineert en beheert het nationale netwerk voor veiligheid en gezondheid op het werk. Het Tsjechisch Onderzoeksinstituut voor veiligheid op het werk en het landelijk Instituut voor de volksgezondheid zijn kenniscentra op het gebied van welzijn op het werk. Zij verzamelen gegevens over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, en doen op dat gebied onderzoek.

Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz