Servië

In de Republiek Servië valt het onderwerp veiligheid en gezondheid op het werk onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid. Bij het ministerie zijn twee administratieve instanties actief op dit gebied, te weten het directoraat Veiligheid en gezondheid op het werk, dat onder andere wetgeving voorbereidt, en de Arbeidsinspectie, die belast is met de supervisie over de handhaving.



Het Ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid werkt direct en voortdurend samen met andere autoriteiten (ministeries verantwoordelijk voor gezondheid, milieu, mijnbouw enz.) en instellingen die verantwoordelijk zijn voor ziektekosten-, pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, alsmede met de sociale partners, universiteiten en andere instellingen.



Als nationaal focal point voor het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft het directoraat Veiligheid en gezondheid op het werk in Servië een veiligheids- en gezondheidsnetwerk opgezet dat bestaat uit vertegenwoordigers van de vakministeries, de sociale partners, universiteiten en andere instellingen.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
  Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
  11000
  Belgrade
  Serbia
  Contact person: Miodrag LONCOVIC
  E-mail address:
  miodrag.l [at] minrzs.gov.rs