Kroatië

Het ministerie van Landbouw en Pensioenen is in Kroatië het belangrijkste bestuurlijke orgaan voor veiligheid en gezondheid op het werk. Vier andere instellingen geven er uitvoering aan het VGW-beleid:

  • Het Instituut voor de verbetering van de veiligheid op het werk is de belangrijkste nationale instelling die belast is met het toezicht op en de verbetering van de veiligheid op het werk.
  • Het Kroatische instituut voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk doet aan follow-up en verleent professionele bijstand. Het staat onder toezicht van het ministerie van Volksgezondheid.
  • Het Kroatische ziekenfonds financiert gezondheidsbescherming en veiligheid op het werk en staat ook onder toezicht van het ministerie van Volksgezondheid.
  • De Arbeidsinspectie is een bestuurlijke organisatie binnen het ministerie van Landbouw en Pensioenen die inspecties uitvoert naar de toepassing van de regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk.

Contactgegevens van focal point

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Kroatië
Contact person:
Ana AKRAP
Tel: +385 0000 0000
E-mailadres: ana [dot] akrap [at] mrms [dot] hr