Polen

In Polen vormt de grondwet de juridische basistekst voor het recht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De middelen om dat recht in de praktijk toe te passen, zijn bij wet vastgelegd, namelijk in het Arbeidswetboek. De voornaamste bepalingen van het Arbeidswetboek met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk zijn terug te vinden in deel X, dat specifiek daarover gaat, in deel VII, over de bescherming van vrouwen op het werk, en in deel IX, over de bescherming van jongeren op de werkvloer. In de organisatie van de arbeidsbescherming kan een onderscheid worden gemaakt tussen een nationaal systeem en een systeem op het niveau van de bedrijven.


Tot het nationale systeem behoren het parlement, de regering en andere overheidsinstanties, alsook toezichts- en controleorganen van de staat, elk met een eigen opdracht. Bij de toezichts- en controleorganen gaat het om de Nationale Arbeidsinspectie, de Nationale Gezondheidsinspectie, de Technische Inspectie en de rechtbanken en het Openbaar Ministerie. Een belangrijke rol in de organisatie van de veiligheid en gezondheid op het werk is weggelegd voor de Raad voor Arbeidsbescherming, die actief is op het niveau van het Poolse parlement en toezicht houdt op de Nationale Arbeidsinspectie (zie: http://www.ciop.pl/15845.html).


Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl