Slovenië:

In Slovenië valt veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) onder de gezamenlijke bevoegdheid van het ministerie van Arbeid, Gezinszaken, Sociale Zaken en Gelijke Kansen en het ministerie van Volksgezondheid. Deze twee ministeries volgen en evalueren de situatie op VGW-gebied en komen op basis daarvan met voorschriften en oplossingen voor gestandaardiseerde regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Het toezicht op de tenuitvoerlegging van de voorschriften op dit gebied valt binnen de bevoegdheid van de arbeidsinspectie van de Republiek Slovenië.

Het ministerie van Arbeid, Gezinszaken, Sociale Zaken en Gelijke Kansen vervult de taken van het nationale focal point van EU-OSHA. Binnen dit kader is een nationaal netwerk actief waarin regeringsvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, deskundigen en onderzoekers op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en bedrijfsgeneeskunde samenwerken. Het nationale netwerk is vooral betrokken bij de bevordering van een veiligheidscultuur.

Nadere informatie over de activiteiten van het nationale focal point en het nationale netwerk is beschikbaar op: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si