Slovenië:

In Slovenië valt veiligheid en gezondheid op het werk onder de bevoegdheid van het Ministerie van Werkgelegenheid, Familie en Sociale Zaken en onder het Ministerie van Volksgezondheid. Deze twee ministeries houden toezicht en evalueren de situatie op voornoemd gebied. Op basis van hun bevindingen stellen zij voorschriften op en dragen zij oplossingen aan voor het standaardiseren van de regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk. De controle op naleving van de voorschriften voor goede arbeidsomstandigheden is in handen van de Sloveense Arbeidsinspectie.


Onder aanvoering van het Ministerie van Werkgelegenheid, Familie en Sociale Zaken, dat fungeert als nationaal focal point van EU-OSHA, is een nationaal netwerk actief dat samenwerking bevordert tussen regeringsvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties en deskundigen en onderzoekers op het gebied van de veiligheid en gezondheid op het werk en de bedrijfsgeneeskunde. Het nationale netwerk is met name betrokken bij het bevorderen van een bedrijfscultuur gericht op veiligheid en het verspreiden van informatie over kwesties die met waarborging van de veiligheid en gezondheid op het werk te maken hebben.


Nadere informatie over de activiteiten van het nationale focal point en het nationale netwerk is beschikbaar op: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Contactgegevens van focal point

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Slovenië
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
E-mailadres: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si