Hongarije

In Hongarije behoort veiligheid en gezondheid op het werk tot de taak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onder het beheer van het ministerie ziet de Hongaarse arbeidsinspectie toe op naleving van de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk en werkgelegenheid.De Hongaarse arbeidsinspectie draagt actief bij aan het voorbereiden en opstellen van voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. Als nationaal focal point voor het Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk werkt de arbeidsinspectie bovendien samen met de sociale partners.Het hoofdkantoor van de Hongaarse arbeidsinspectie bevindt zich in Boedapest en wordt ondersteund door zeven regionale arbeidsinspecties. Naast het uitoefenen van controles houden de arbeidsinspecties zich ook bezig met een keur aan adviesactiviteiten. Een aparte organisatie (de Hongaarse Mijnbouw- en Geologische Dienst) ziet toe op de veiligheid van werkplekken met betrekking tot mijnbouw.


Contactgegevens van focal point

Ministry for Innovation and Technology, Department of Occupational Safety and Health
Fő utca 44-50.
1011 Budapest
Hongarije
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
E-mailadres: fokuszpont [at] itm [dot] gov [dot] hu